Nakladatelství Karolinum nabízí studentům již více než 500 elektronických knih zdarma

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 22. ledna 2018 – Nakladatelství Univerzity Karlovy rozšířilo nabídku bezplatných elektronických knih. Studenti i zaměstnanci UK mohou od začátku ledna letošního roku vybírat již mezi více než 500 tituly. Jedná se o učební texty a odborné monografie z humanitních i přírodních věd, bestsellery Františka Koukolíka či Mileny Lenderové i cizojazyčné překlady českých klasiků v edici Modern Czech Classics. Nakladatelství Karolinum nabízí ve spolupráci s distributory obsahu EBSCO a ProQuest elektronické knihy pro online i offline čtení od roku 2014.


Pro členy UK je přístup k jednotlivým titulům k dispozici na Portálu elektronických zdrojů Univerzity Karlovy, nebo přes nový centrální vyhledávač UK ukaz.cuni.cz.


Do konce roku 2018 Nakladatelství Karolinum plánuje zpřístupnit přes 600 titulů elektronických knih a podporovat jejich distribuci i v dalších českých a zahraničních knihovnách. Karolinum společně s Městskou knihovnou také dokončí projekt, jehož výsledkem bude kompletní digitalizaci básnického díla Karla Šiktance. Návod, jak číst bezplatně elektronické knihy NK i další elektronické zdroje na UK naleznete zde.


EBSCO je americká společnost působící v oblasti informačního průmyslu přibližně 70 let a poskytuje knihovnám a dalším institucím jedinečný odborný obsah a výzkumné technologie. V poskytovaných službách kombinuje digitální archivy, referenční databáze, online periodika, knihy, odkazovací služby a správu předplatného. EBSCO je komerčním databázovým centrem čili distributorem a agregátorem elektronických databází. Je poskytovatelem předplatného elektronických časopisů, knih a balíčků časopisů, tištěných zdrojů, nástrojů správy elektronických zdrojů, plnotextových a sekundárních databází a souvisejících služeb pro všechny typy knihoven, firem a výzkumných organizací. Společnost EBSCO se stala také dodavatelem centrálního vyhledávače (EDS) informačních zdrojů na UK.


ProQuest je přední světový distributor elektronického obsahu od renomovaných vydavatelství (např. Cambridge University Press, Elsevier, Wiley, Oxford University Press, Sage, Springer, Taylor and Francis aj.).


Nakladatelství Karolinum vzniklo v roce 1990 a dosud vydalo na 5500 titulů. Zaměřuje se především na učební texty, vědecké monografie, vydává také 27 odborných časopisů a sborníky ze všech oborů, které se na Univerzitě Karlově vyskytují. Samostatné ediční projekty představují reprezentační publikace vztahující se k historii Univerzity Karlovy, monografie z dějin umění, jazykové učebnice či mezioborová edice Limes, v níž vychází překlady děl s těžištěm v literární vědě a dějinách kultury. Významným projektem je také vydávání české beletrie a její překlady do světových jazyků a vydávání díla Karla Šiktance. Více na: www.karolinum.cz


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 22. leden 2018 11:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám