Rektor jmenoval prorektorky a prorektory

REKTOR UNIVERZITY KARLOVY JMENOVAL PROREKTORKY A PROREKTORY PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2018 – 2022

Praha, 2. února 2018 – Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima dnes po projednání v Akademickém senátu UK jmenoval do funkcí prorektory a členy kolegia rektora.


Rektor Tomáš Zima ocenil činnost dosavadních prorektorek a prorektorů Univerzity Karlovy, kteří budou i nadále vykonávat svoje funkce pro období let 2018 - 2022.


„Velmi si vážím spolupráce se svými kolegyněmi a kolegy. Děkuji jim za vše, co vykonali za uplynulé čtyři roky pro rozvoj a dobré jméno naší alma mater. Myslím, že je za námi vidět kus práce, díky které se naše univerzita dokázala za čtyřleté období ještě více zviditelnit nejen v Česku, ale především v zahraničí. Nejen v Evropě, ale i v ostatních kontinentech jsme navázali spolupráci a mnoho cenných kontaktů s vědeckými institucemi a univerzitami. Těším se na naši další budoucí spolupráci,“ uvedl rektor Tomáš Zima, který zároveň poděkoval v tomto kontextu všem členům akademické obce UK. Dále jmenoval členy kolegia rektora.


Rektor jmenoval do funkcí prorektorů:


  • prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. - prorektor pro akademické kvalifikace

  • prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. - prorektor pro rozvoj

  • doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. - prorektor pro vědeckou činnost

  • prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. - prorektor pro vnější vztahy

  • prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. - prorektorka pro studijní záležitosti

  • prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. - prorektorka pro evropskou problematiku

  • prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. - prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

  • prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA – prorektor pro zahraniční styky a mobilitu

  • prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc. - prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Poslední změna: 2. únor 2018 16:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám