Březnové Dny Univerzity Karlovy v Kanadě

Ve dnech 12. – 16. 3. 2018 se uskutečnily Dny Univerzity Karlovy v Kanadě. Delegaci Univerzity Karlovy vedli prorektor prof. Jan Škrha a prorektorka prof. Lenka Rovná. Hlavním cílem této mise bylo posílit stávající spolupráci s kanadskými univerzitami a navázat novou spolupráci v oblasti výměny studentů s Concordia University.


Jak uvedl prorektor prof. Jan Škrha na začátku mise: „Univerzita Karlova pravidelně pořádá Dny UK v zemích, které jsou našimi prioritními zeměmi pro spolupráci. Kanadské univerzity, jejich studenti a akademici, patří mezi nejlepší na světě, a proto je naším hlavním záměrem posílit stávající kontakty s těmito univerzitami a podpořit společné vědecké aktivity. Pro tuto cestu jsme vybrali kanadské univerzity, se kterými intenzivně spolupracujeme a chceme rozšířit naše partnerství do dalších oborů“.


Zástupci Univerzity Karlovy jednali na University of Toronto s prorektorem pro internacionalizaci Prof. Josephem Wongem a zástupci Munk School of Governance Prof. Robertem Austinem, vedoucím katedry Slovanských jazyků a literatury Prof. Leonidem Livakem a dalšími kolegy. Tématem jednání byla pomoc a spolupráce v oblasti evropských studií a českých studií a rozšíření spolupráce na celouniverzitní úrovni v rámci mobility studentů, akademiků, cotutelle, společných vědeckých projektů a letních škol. Představitelé Univerzity Karlovy doprovázel Ing. Ivan Počuch, generální konzul České republiky v Torontu a PhDr. David Müller, Ph.D., vedoucí ekonomického úseku na konzulátu. V Torontu rovněž proběhlo setkání s alumni a přáteli UK. Zástupci Univerzity Karlovy vyzdvihli význam krajanské komunity v Torontu a představili jim program Alumni UK.


V Montrealu doprovázel delegaci Univerzity Karlovy velvyslanec ČR v Kanadě Mgr. Pavel Hrnčíř. Proběhla zde jednání na Université de Montréal (http://www.umontreal.ca/), University McGill (https://www.mcgill.ca/) a Concordia University (http://www.concordia.ca/). Na Université de Montréal se uskutečnila setkání s vedoucími zahraničních odborů a poté jednání s Vice Presidentem Prof. Guy Lefebvrem a děkanem Fakulty humanitních, společenských a exaktních věd (Faculty of Art and Science) Prof. Frédericem Bouchardem a proděkankou Valérie Amiraux a dalšími kolegy. Zástupci se zde zavázali, že budou chtít rozšířit stávající rámec spolupráce a zaměřit se na akademickou výměnu a organizaci letních škol.


Odpoledne zástupci Univerzity Karlovy jednali na McGill University s delegací vedenou prorektorem Philipem Oxhornem, děkankou pro graduální a postdoktorská studia prof. Josephine Nalbantoglu a představiteli kateder politologie, geografie, matematiky a statistiky.

V obou případech bylo projednáno konkrétní rozšíření spolupráce v oblasti cotutelle, “term abroad”, stáží, výměn vědeckých a stáží doktorandů.


Večer 14. 3. 2018 se uskutečnilo setkání s absolventy Univerzity Karlovy a krajany, kde úvodní projevy pronesl velvyslanec ČR v Kanadě Mgr. Pavel Hrnčíř a oba prorektoři. Prorektorka Lenka Rovná prohlásila: „Zájmem Univerzity Karlovy je pečovat o své absolventy, jak v České republice, tak v zahraničí. Proto jsou tato setkání pro nás důležitá. Chceme, aby se absolventi dozvěděli o aktivitách, které jim Univerzita Karlova nabízí, například Alumni program atd.“


V pátek 16. 3. 2018 došlo k slavnostnímu podpisu nové dohody o spolupráci s Concordia University v oblasti výměn studentů. Univerzita Karlova navázala spolupráci již s šestou univerzitou v Kanadě. S touto univerzitou plánuje například spolupráci v oblasti programů Erasmus+ pro 3. země. Jednání bylo velmi intenzivní a obě univerzity v rámci něho představily své hlavní aktivity v oblasti zahraniční spolupráce.


Dny UK v Kanadě přinesly řadu témat a možností pro další spolupráci s kanadskými univerzitami, které Univerzita Karlova ve spolupráci s partnery bude v následujícím období rozvíjet.


Další Dny University Karlovy se odehrají v Itálii ve dnech 21. -25. května 2018.


Poslední změna: 24. březen 2018 17:23 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám