Rotunda sv. Václava dostala od evropské veřejnosti bronz

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 25. června 2018 – V on-line hlasování občanů evropských států o cenu veřejnosti Europa Nostra obsadila rotunda sv. Václava bronzovou příčku. Stala se tak třetí nejoblíbenější evropskou památkou roku 2018.


Letošní Ceny Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra vyvrcholily v pátek 22. června slavnostním ceremoniálem v Berlínském kongresovém centru. V jeho rámci bylo vyhlášeno sedm Grand Prix a také cena veřejnosti.


Projekt obnovy a zpřístupnění rotundy sv. Václava, který realizovala Matematicko-fyzikální fakulta UK, obsadil v on-line hlasování třetí místo. Do ankety se zapojilo zhruba 6 500 osob napříč evropskými státy. První místo připadlo podle počtu došlých hlasů obnově botanických zahrad královského paláce Queluz v Portugalsku.


Rotunda sv. Václava už získala ocenění odborné poroty letošního ročníku cen Europa Nostra v kategorii památkové péče. Spolu s dalšími 29 proto postoupila do klání o zmíněné hlavní ceny.


„Projektu se věnovaly desítky lidí, mnozí jako dobrovolníci. Nedokázali bychom jej však realizovat bez finanční podpory veřejnosti. Více než 800 dárců z ČR i zahraničí poskytlo téměř dva a půl milionu korun. Mnozí hlasovali jistě i teď. Třetí místo v konkurenci daleko rozsáhlejších projektů považuji za potvrzení dobré práce všech zúčastněných,“ shrnul první dojmy vedoucí projektu obnovy památky, proděkan pro PRopagaci MFF UK doc. Martin Vlach.


Cenu odborné poroty Europa Nostra i bronzovou cenu veřejnosti převzal za fakultu a celou Univerzitu Karlovu v Berlínském kongresovém centru děkan Matematicko-fyzikální fakulty UK prof. Jan Kratochvíl: „Poměrně často se diskutuje o celospolečenském významu univerzit a vysokých škol. Ocenění, která jsem měl tu čest dnes převzít, jasně dokládají, že tzv. třetí role univerzity, tedy aktivní péče o obecně uznávané společenské hodnoty, není jen formálním gestem. Její význam naopak s každým dnem narůstá.“


Evropské ocenění zavazuje laureáty k uspořádání slavnostního shromáždění na národní úrovni. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy je plánuje symbolicky na letošní svátek sv. Václava.


Kontakt:


Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D.

vedoucí projektu

e-mail:

tel.: +420 608 770 918


Mgr. Luboš Veverka

Odd. propagace a mediální komunikace MFF UK

e-mail:

tel.: + 420 951 551 660Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 25. červen 2018 14:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám