Stanovisko ÚOOÚ č. 1

Vystavení databáze absolventů UK na webu, používání e-mailových adres

Otázka č. 1 (ze dne 13. 11. 2017)

Zabýváme se možností rozšířit komunikaci s absolventy UK. Za tím účelem zvažujeme vystavení databáze absolventů UK na oficiálních webových stránkách www.cuni.cz.


Databáze by obsahovala jen nejnutnější údaje jako je jméno, příjmení, obor a rok absolutoria příslušného oboru.


Otázka č. 2 (ze dne 13. 11. 2017)

Můžeme rozesílat informace našim studentům elektronickou cestou na jejich e-mailové adresy?


Odpověď ÚOOÚ (ze dne 6. 12. 2017)

Ani při zveřejnění osobních údajů pouze ve Vámi uvedeném rozsahu (jméno a příjmení, obor, fakulta, rok absolvování) nelze pro zveřejnění z hlediska zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, shledávat jiný právní důvod než souhlas subjektu údajů. Není přitom zcela zřejmé, kterých ročníků by se mělo zveřejnění týkat, a zda by šlo o všechny fakulty.


Neveřejnost údajů obsažených v matrice studentů vyplývá rovněž z ustanovení § 88 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách: "Vysoká škola sdělí tomu, kdo osvědčil právní zájem, příslušný údaj z matriky studentů".


Pokud byly e-mailové adresy studentů získány legitimní cestou v rámci studia na univerzitě, je možno tyto adresy využít k rozesílání informací týkajících se školy. Studenti by ale měli mít možnost vyjádřit nesouhlas se zasíláním. Pokud jsou obdobně k dispozici e-mailové adresy absolventů, lze je touto cestou požádat o souhlas se zveřejněním v databázi za Vámi uvedeným účelem. K aktivní účasti na univerzitním společenském dění a podpoře Klubu Alumi UK lze absolventy rovněž podnítit veřejnou výzvou na webových stránkách univerzity.Poslední změna: 2. červenec 2018 10:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám