Opatření rektora č. 32/2018

Název:

Změna opatření rektora č. 73/2017 – Organizační řád rektorátu

K provedení:

-

Účinnost:

1. července 2018

[změněno OR č. 10/2019 a OR č. 32/2019]

[zrušeno OR č. 12/2021]Změna opatření rektora č. 73/2017 – Organizační řád rektorátu

 1. Opatření rektora č. 73/2017, kterým se stanoví organizační řád rektorátu, se mění takto:

  1. V ustanovení čl. 19, odst. 2 bod b. nově zní: „b. Centrum Carolina“;

  2. V ustanovení čl. 19, odst. 2 bod c. nově zní: „c. oddělení služeb pro zaměstnance a absolventy“;

  3. V ustanovení čl. 19 odst. 2 se vypouští bod „e. Kancelář pro absolventy“;

  4. Ustanovení čl. 19 odst. 4. nově zní:

   „4. Centrum Carolina poskytuje sociální služby pro studenty a zaměstnance, služby pro studenty se speciálními potřebami a psychologické, sociální a sociálně-právní poradenství.“

  5. Do ustanovení čl. 19 se vkládá nový odst. 5, který zní takto:

   „5. Oddělení služeb pro zaměstnance a absolventy má mj. v gesci agendu zaměstnaneckých benefitů a Klub Alumni UK.“

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.

 3. Opatření rektora č. 73/2017 ve znění opatření č. 32/2018 (úplné znění) je uvedeno v příloze tohoto opatření.
V Praze dne 25. 6. 2018

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke staženíPříloha: Organizační řád - úplné znění (OR 73/2017, ve znění OR 32/2018, OR 10/2019, OR 32/2019 a OR 17/2020)


Poslední změna: 31. březen 2021 18:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám