Nabídka stipendijního pobytu na National Institutes of Health

Nabídka stipendijního pobytu na National Institutes of Health/National Institute of Child Health and Human Development (Bethesda, USA)


Nabídka je určena studentům doktorského studijního programu (Ph.D.) lékařských fakult a Přírodovědecké fakulty UK. Kandidáti předloží na základě doporučení fakultní oborové rady děkanovi fakulty projekt svého výzkumu v oblasti biomedicíny a dalších lékařských oborů, děkan nominaci předá prorektorovi UK pro zahraniční styky a mobilitu. V případě schválení projektu Univerzitou Karlovou i partnerskou institucí obdrží doktorand stipendium NICHD, které pokryje jeden až dva roky výzkumné práce pod vedením tamního školitele. Kandidáti musí mít ukončený alespoň jeden rok doktorského studia.


K výběrovému řízení předloží v angličtině životopis, vědecký záměr, výpis studijních výsledků za celé vysokoškolské studium a dva doporučující dopisy.


Nabídka se týká následujících výzkumných programů:

 • gynaecology

 • bone and extracellular matrix branch

 • cell biology and metabolism

 • cellular regulation and metabolism

 • developmental and molecular immunity

 • developmental endocrinology and genetics

 • developmental neuroscience

 • genomics of differentiation

 • molecular medicine

 • perinatal research and obstetrics

 • physical biology

 • reproductive and adult endocrinology

 • nervous system development and plasticity

 • physical biochemistry


Přihlášky lze podávat kdykoli v průběhu akademického roku.


Bližší informace o NICHD se nacházejí na webové adrese http://www.nichd.nih.gov/


S případnými dotazy se obraťte na Mgr. Jitku Černou z Odboru zahraničních vztahů Rektorátu UK: , tel: 224 491 304Poslední změna: 9. říjen 2019 12:43 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám