Univerzita Karlova zahajuje projekt „Česko! A jak dál?“. Zapojí své špičkové odborníky do řešení zásadních společenských otázek

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 18. února 2019 - Univerzita Karlova zahajuje projekt s názvem Česko! A jak dál?. Jedná se o diskusní platformu, která má za cíl definovat zásadní celospolečenská témata, problémy a výzvy naší společnosti a země. Do debaty chce univerzita zapojit své renomované vědce a odborníky, ale také osobnosti z řad odborné veřejnosti, politiky a běžné občany.


„Na univerzitě máme řadu špičkových vědců a odborníků – právníků, ekonomů, matematiků, geologů, lékařů, sportovců, sociologů, přírodovědců a mnohých dalších. Chceme nabídnout pomoc a zapojit je do řešení problémů, které naši společnost a zemi trápí. Mým cílem je formulovat cestu a návrhy, jak v jednotlivých problémech postupovat dál a jak je řešit. To by měl být hlavní výsledek diskusí, které povedeme napříč tématy i regiony,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.


Ke každému tématu je nejprve diskuse zástupců Univerzity Karlovy a předních odborníků u kulatého stolu. Následně proběhne veřejná diskuse v regionu, který je s vybraným problémem spojován.


„Mezi hlavní témata jsme zařadili například problém dluhů a exekucí, bezpečnosti, zdraví a stárnutí, sucha ale také otázku vzdělávání, zemědělství či rozvoje venkova,“ doplnil rektor Zima.


První téma: Dluhy a exekuce – a jak dál?

První veřejná diskuse se koná už v úterý 19. února v Ústí nad Labem. Jejím tématem budou dluhy a exekuce.


„To je opravdu zásadní problém, který devastuje desítky tisíc rodin. Je šílené, že v exekuci je u nás přes 860 tisíc lidí. A půl milionu občanů má tři a více exekucí. Považuji za nemravné a nemorální, že do dluhové pasti se mohou dostat i malé děti, které třeba nemají platnou jízdenku v MHD. Z chudoby a dluhů se stal výnosný byznys pro vymahačské agentury a všehoschopné podnikatele. Taková situace není normální a je nutné dosavadní systém změnit,“ uvedl rektor Zima.


Veřejné diskuse v Ústí nad Labem, která začne v 17 hodin v prostorách městského muzea, se kromě zástupců Univerzity Karlovy zúčastní také zástupci vedení Ústeckého kraje, Ministerstva spravedlnosti, vládní Agentury pro sociální začleňování, Exekutorské komory ČR i neziskových a občanských organizací. Diskuse se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a je zdarma otevřena veřejnosti.


Projekt Česko! A jak dál? bude probíhat celý letošní rok s možným přesahem do roku příštího. Mediálně jej podporují Deník a Česká televize.


Kontakt: MgA. Martin Ayrer, koordinátor projektu, +420 602 135 517ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 19. únor 2019 10:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám