Odpověď Aliance 4EU+ na výzvu programu Erasmus+ evropským univerzitámPraha - 28. února 2019 podala Aliance 4EU+ přihlášku v rámci cílené výzvy „Evropské univerzity“ programu Erasmus+. Jako součást výzvy programu Erasmus+ k předkládání návrhů pro rok 2019 si tato pilotní iniciativa klade za úkol podporovat různá sdružení evropských univerzit a je třeba ji chápat jako odrazový můstek k vytvoření Evropského vzdělávacího prostoru do roku 2025.


Aliance 4EU+ spojuje v současné době celkem šest velkých a renomovaných veřejných univerzit s velkým rozsahem výzkumné činnosti. Členové Aliance 4EU+ společně usilují o zavedení nové úrovně kvality vzájemné spolupráce ve výuce, vzdělávání, výzkumu a správě a ve vytváření infrastruktury, která bude umožňovat bezproblémovou spolupráci studentů a akademických i administrativních pracovníků. Aliance je založena na společném chápání role evropské univerzity jako instituce, jejímž posláním je udržovat a rozvíjet akademické hodnoty, zajišťovat rovný přístup ke vzdělání a formovat příští generace otevřených a kriticky uvažujících občanů, kteří budou připraveni čelit globálním výzvám a nacházet jejich řešení.


Šest univerzit s vědomím společné odpovědnosti za další směřování Evropy

U zrodu Aliance přede dvěma lety stála česká Univerzita Karlova, německá Univerzita v Heidelbergu, francouzská Sorbonna a polská Varšavská univerzita. Aliance 4EU formálně vznikla podpisem společné deklarace v Paříži dne 10. března 2018; počátkem října 2018 pak následovalo schválení společné strategie pro dlouhodobou spolupráci. V témže měsíci se Aliance rozrostla o dva další členy, Univerzitu v Kodani (Dánsko) a Univerzitu v Miláně (Itálie), čímž se z 4EU stalo 4EU+. Šest institucí podepsalo nové Memorandum o porozumění a schválilo Prohlášení o cílech (Mission Statement), které odráží vědomí společné odpovědnosti univerzit za řešení klíčových globálních výzev a zajištění vyváženosti v rámci evropského vysokoškolského vzdělávání.


Aliance 4EU+ staví na existující vícestranné spolupráci, usiluje nicméně o dosažení její vyšší úrovně vytvářením flexibilního meziinstitucionálního prostředí pro akademické vedení, studenty a zaměstnance. Těm se tak otevírají nové možnosti výuky, vzdělávání, vědeckovýzkumné činnosti a inovací s takovým celospolečenským přesahem, který by pro jednotlivé univerzity byl obtížně dosažitelný. Prohlášení o cílech Aliance 4EU+ definuje záměry Aliance v rámci tříletého pilotního projektu Erasmus+, jakož i v dlouhodobějším horizontu.


Aliance živá a aktivní

Od března 2018 Aliance uspořádala kromě každotýdenních virtuálních setkání již více než 25 osobních setkání a workshopů, na nichž se setkaly více než dvě stovky účastníků z řad vedoucích představitelů univerzit, studentů, přednášejících, výzkumných a akademických pracovníků. Bylo předloženo více než sto společných návrhů projektů v oblasti výzkumu, vzdělávání a odborné způsobilosti zaměstnanců, z nichž většina spadá do čtyř hlavních programů (flagships) 4EU+:


• Zdraví a demografické změny v městských aglomeracích

• Evropa v měnícím se světě: Porozumění odlišným společnostem, kulturám a jazykům a jejich integrace

• Přetváření vědy a společnosti zapojováním informačních, výpočetních a komunikačních technologií

• Biodiverzita a udržitelnost životního prostředí


Instituce sdružené v Alianci 4EU+ již získaly několik národních grantů, které umožnily Alianci zvýšit její sdílený rozpočet, nabídnout mikrogranty a financovat nastartování dalšího rozvoje společných iniciativ, čímž byly uvedeny do chodu první společné projekty 4EU+. Efektivní spolupráci umožnilo mimo jiné také zřízení společných řídících struktur.


Zapojení Aliance 4EU+ do první výzvy programu Erasmus+ „Evropské univerzity“ je podporováno více než 20 přidruženými partnery, kteří vyjádřili svůj záměr přispět k aktivitám Aliance. Mezi přidružené partnery Aliance patří neziskové organizace (European Environmental Bureau, Robert Schuman Foundation), obchodní komory, regionální orgány a útvary (města Kodaň, Milán a Varšava, metropolitní oblast Rýn-Neckar) i komerční společnosti, mezi jinými např. Cap Digital, SAP SE a Suez. Svou podporu iniciativě 4EU+ vyjádřily i klíčové vládní instituce, jako například polské Ministerstvo vědy a vysokého školství, Parlament České republiky, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Studentská komora rady vysokých škol ČR.


Pro další informace se laskavě obraťte na web Aliance 4EU+ www.4eualliance.eu nebo kontaktujte 4EU+ Communication Team:


Univerzita Karlova

Václav Hájek:


Univerzita v Heidelbergu

Marietta Fuhrmann-Koch:


Univerzita Sorbonna

Katherine Tyrka:


Kodaňská univerzita

Lene Düwel Andersen:


Milánská univerzita

Elena Del Giorgio:


Varšavská univerzita

Anna Korzekwa-Józefowicz:Poslední změna: 28. únor 2019 15:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám