Univerzita Karlova zve na vernisáž výstavy "Ten druhý život"

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Ten druhý život, která se koná u příležitosti 20. výročí vstupu České republiky do NATO.


Jejím cílem je přiblížit návštěvníkům činnost novodobých válečných veteránů a Armády ČR na misích a zejména prostředí, v němž na těchto misích působí. Výstava se zaměřuje na mise v Kosovu, Afghánistánu, Iráku a Mali.


Výstavu pořádá Univerzita Karlova, Ministerstvo obrany ČR a Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha.


Vernisáž zahájí rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, zástupce Ministerstva obrany, ředitel ÚVN a jedni z autorů fotografií, Jarmila Štuková a Daniel Hlaváč.


Vernisáž se koná 21. března 2019 od 10.00 hod. v Křížové chodba Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3, Praha 1. Pro veřejnost pak bude výstava otevřena od 22. března do 10. dubna 2019 denně od 10.00 do 18.hod. Vstup je zdarma.


Těšíme se na setkání s Vámi.
ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 15. březen 2019 12:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám