Univerzita Karlova pokračuje v projektu Česko! A jak dál? Zítra proběhne v Plzni veřejná diskuze na téma bezpečnost

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 19. března 2019: Univerzita Karlova pokračuje v projektu „Česko! A jak dál?“, jehož cílem je zapojit špičkové vědce a odborníky univerzity do řešení zásadních celospolečenských problémů a výzev. Dalším tématem, kterému se projekt věnuje, je bezpečnost. Veřejná diskuse Univerzity Karlovy proběhne ve středu, 20. března, od 17.30 v Měšťanské besedě v Plzni.


„Bezpečnost se týká každého jednoho z nás, ať už se jedná o bezpečnost na ulici, v naší zemi či bezpečnost ve světě. Jde o mimořádně důležité téma s celou řadou závažných otázek a souvislostí.


Svět kolem nás se dramaticky proměňuje, rozvoj digitalizace, nástup kybernetických technologií, mezinárodní konflikty, to vše přináší nová bezpečnostní rizika i potřebu nových, inovativních řešení. A ve všech těchto oblastech spatřuji prostor pro pomoc ze strany univerzit, pro zapojení špičkových vědců a odborníků.


Cílem debaty Univerzity Karlovy bude tak nejen prodiskutovat současný stav bezpečnosti v ČR, aktuální trendy a opatření, ale zejména otázku možného zapojení univerzit do řešení bezpečnostních hrozeb. Jedná se především o oblast vědy a výzkumu, vývoj nových technologií a inovativních bezpečnostních řešení,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.


Diskuze o bezpečnosti od 17.30 v Měšťanské besedě v Plzni

Hlavními účastníky diskuze budou rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Západočeské univerzity doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, předseda vlády ČR Ing. Andrej Babiš, místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček, ředitel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje brig. gen. Ing. František Pavlas, Mgr. Nikola Schmidt, Ph.D. z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a další zástupci akademické obce, občanských sdružení, kraje i města.


Debatu bude moderovat Ing. Tomáš Skřivánek, MBA, zástupce ředitele redakcí Deníku, který je hlavním mediálním partnerem akce. Akce se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Bc. Josefa Bernarda, Univerzita Karlova ji připravuje v těsné spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Diskuze je plně otevřena veřejnosti.


Stánek Univerzity Karlovy: Ukázka první pomoci a důležité informace o bezpečnosti

Součástí akce Univerzity Karlovy v Plzni bude také stánek na náměstí Republiky, který je připravován ve spolupráci se Západočeskou univerzitou. Studenti zde budou veřejnost seznamovat s důležitými informacemi z oblasti bezpečnosti, mezi 14-16 hodinou zde proběhne ukázka první pomoci. Lidé se zde budou moci rovněž dozvědět informace o činnosti Univerzity Karlovy i o formách studijních programů a oborů, které škola nabízí.


Rektor Zima navštíví v Plzni Regionální inovační centrum elektrotechniky na Západočeské univerzitě

Součástí pracovní cesty rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy v Plzni bude návštěva Západočeské univerzity. Tam se rektor Zima setká s rektorem Holečkem a společně si prohlédnou laboratoře Regionálního inovačního centra elektrotechniky Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity. Tamní laboratoř materiálových struktur je určena pro výzkum v oblasti perspektivních materiálů v oblasti detekce chemických látek a vyrábí se v ní například senzory, které se používají pro hasičské zásahové obleky.


Dále rektor Zima zavítá také na Lékařskou fakultu UK v Plzni či do Gymnázia Luďka Pika, kde bude diskutovat se studenty.


Projekt Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál?“

Jedná se o diskusní platformu Univerzity Karlovy, která má za cíl definovat zásadní celospolečenské problémy České republiky. Do debaty chce univerzita zapojit své špičkové vědce a odborníky, stejně tak osobnosti z řad odborné veřejnosti. Podstatou projektu jsou veřejné diskuse na jednotlivá témata napříč regiony ČR. Cílem je formulovat a iniciovat možná řešení a cestu, jak v jednotlivých problémech postupovat dál. Partnery projektu jsou kraje, města a regiony, hlavními mediálními partnery je Deník a Česká televize.


Více informací o projektu „Česko! A jak dál?“ poskytne MgA. Martin Ayrer, mob.: 602 135 517, e-mail:

ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 4. červenec 2019 16:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám