Hospodářská komora a Univerzita Karlova prohloubí spolupráci v oblasti studentských stáží i transferu nových technologií

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 22. března 2019 – Prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý společně s rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou dnes podepsali Memorandum o partnerství, vzájemné podpoře a spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Hospodářskou komorou.


Obě strany se domluvily na pokračování a rozšíření vzájemné podpory a spolupráce v letech 2019–2023. Vyjádřily společný zájem více spolupracovat při organizaci kulturních, vědeckých i pedagogických akcí připravovaných univerzitou či podpoře odborných stáží studentů vysokých škol ve firmách, které Hospodářská komora ČR reprezentuje. V rámci partnerství rovněž plánují obě instituce nastavit efektivnější spolupráci v oblasti přenosu nových technologií do praxe a v neposlední řadě potvrdila Hospodářská komora svůj zájem zapojit se do projektu Univerzity Karlovy a dalších evropských univerzit v rámci Evropské univerzitní aliance 4EU+.


„Naším cílem je, aby vzájemná spolupráce přispěla ke zvýšení relevance cílů a výsledků vzdělávání potřebám zaměstnavatelů, a ve výsledku tak podpořila uplatnitelnost absolventů vysokých škol,“ řekl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.


Memorandum rovněž cílí na rozvoj potenciálu aplikovaného výzkumu v ČR. „To je, podle mého názoru, možné realizovat pouze na základě mezioborové a nadregionální spolupráce mezi aplikační sférou, vysokými školami a výzkumnými pracovišti. Hospodářská komora chce touto cestou zlepšit využívání výsledků a produktů inovací ve firmách,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.


Hospodářská komora a Univerzita Karlova uzavřely dohodu o partnerství, vzájemné podpoře a spolupráci už v roce 2015, dnes podepsané memorandum na něj navazuje.


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail:

Poslední změna: 22. březen 2019 10:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám