Univerzita Karlova ocenila v rámci ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2018 celkem 40 mladých sportovců z celé ČR

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 5. dubna 2019 - Univerzita Karlova se stala v ročníku 2018/2019 hlavním partnerem sportovní ankety Nejúspěšnější sportovec roku. Cílem projektu, který má více než dvacetiletou historii, je ocenit sportovce a nejlepší sportovní výsledky dosažené v jednotlivých krajích a okresech České republiky. Soutěž probíhala od prosince 2018 do začátku dubna 2019. Zástupci Univerzity Karlovy ocenili během 5 měsíců celkem 40 mladých sportovců v rámci speciální ceny „nejúspěšnější sportovec do 20 let“.


Sportovní anketa probíhala od 18. prosince 2018 do 4. dubna 2019 ve 40 městech ČR. Zástupci Univerzity Karlovy předávali na každém ze slavnostních večerů cenu pro nejúspěšnějšího sportovce do 20 let v rámci daného regionu či města.


„Univerzita Karlova sportování velmi silně podporuje, ať už v rámci své studijní nabídky a vzdělávacích programů, tak nejrůznějšími akcemi pro zaměstnance, studenty i veřejnost. Mezi našimi studenty i absolventy je řada mezinárodně úspěšných sportovců i trenérů. Jsem proto velmi rád, že jsme se stali partnery akce Nejúspěšnější sportovec roku. V regionech ČR jsme díky tomu mohli nejen představit činnost Univerzity Karlovy, ale především ocenit a podpořit talentované sportovní naděje. Pevně věřím, že řada z nich bude inspirací pro spoustu dalších mladých lidí, kteří zapojení do některého ze sportů teprve zvažují,“ uvedl prof. Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.


Součástí byl stánek Univerzity Karlovy, kde probíhala prezentace univerzity a studenti zde rozdávali informační materiály o studijní nabídce, vzdělávacích programech a činnosti UK. Hosté se mohli rovněž zapojit do soutěže Univerzity Karlovy „Nejvýznamnější sportovní okamžiky“ a odpovědět na několik otázek z historie českého i světového sportu.


Univerzita Karlova je nejstarší a nejprestižnější vysoká škola v České republice. V rámci 17 fakult si mohou uchazeči vybrat z mnoha studijních programů. Fakulta tělesné výchovy a sportu nabízí bakalářské, magisterské i postgraduální studium, stejně jako programy celoživotního vzdělávání a možnosti kombinovaného studia. Samozřejmostí je profesionální zázemí a vysoce kvalitní síť sportovišť. Více informací o fakultě i možnostech studia naleznete na webových stránkách: www.ftvs.cuni.cz.


Mezi úspěšné absolventy Univerzity Karlovy patří řada olympijských šampionů, například moderní pětibojař David Svoboda, kanoista Martin Doktor, veslařka Miroslava Knapková, hokejista Robert Reichel, plavkyně Simona Kubová (Baumrtová) a řada dalších světově úspěšných sportovců.


POZNÁMKA: Pokud máte zájem o fotodokumentaci, neváhejte nás, prosím, kontaktovat – děkujeme za Váš zájem.ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 8. duben 2019 10:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám