Třetí veřejná diskuze Univerzity Karlovy v rámci projektu „Česko! A jak dál?“ se bude věnovat kvalitě potravin a stavu zemědělství

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 9. dubna 2019 - Univerzita Karlova pokračuje v projektu „Česko! A jak dál?“ a připravila třetí veřejnou diskusi, tentokrát na téma „Zemědělství a kvalita potravin“. Debata se bude konat 11. dubna od 17.30 v Českých Budějovicích. Zapojí se do ní zástupci Univerzity Karlovy, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ministerstva zemědělství ČR, Evropského parlamentu, Potravinářské komory ČR, Agrární komory ČR, občanských i neziskových sdružení, zemědělci, studenti a především veřejnost.


„Téma zemědělství je vysoce aktuální a otázky ohledně proměny krajiny a životního prostředí, biodiverzity, kvality a ceny potravin i úlohy zemědělců v 21. století se dotýkají života každého z nás.


Ve veřejné diskusi chceme debatovat nejen o tom, kde se v oblasti zemědělství ČR nachází a kam směřuje, ale také o úloze vysokých škol a vědeckých týmů, které vývojem nových technologií a řadou inovací jednotlivé oblasti zemědělství významně zlepšují,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima.


Veřejná diskuse se koná od 17.30 v Grandhotelu Zvon v Českých Budějovicích. V diskusi vystoupí prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy, MUDr. Olga Sehnalová, MBA, poslankyně Evropského parlamentu, Ing. Jindřich Fialka, pověřen řízením sekce zemědělství a potravinářství Ministerstva zemědělství, Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory ČR, RNDr. Radim Perlín, Ph.D., vedoucí výzkumného centra RURAL, Přírodovědecká fakulta UK, prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., děkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Ing. Václav Jungwirth, předseda Českého svazu chovatelů masného skotu.


Univerzita Karlova připravuje veřejnou diskusi ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou, záštitu debatě poskytla hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská a primátor města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda.


Stánek univerzity nabídne i české potraviny

Součástí akce bude stánek Univerzity Karlovy, který bude umístěn na náměstí Přemysla Otakara II.. Studenti Univerzity Karlovy zde budou ve spolupráci se studenty Jihočeské univerzity nabízet informace o kvalitě potravin, českém zemědělství i činnosti a studijní nabídce UK. Na stánku bude pro veřejnost také k dispozici ochutnávka vybraných českých výrobků, které získaly ocenění regionální potravina Jihočeského kraje 2018.


V rámci projektu „Česko! A jak dál?“ uspořádala Univerzita Karlova již dvě veřejné debaty. První se odehrála 19. února 2019 v Ústí nad Labem na téma dluhů a exekucí, druhá pak 20. března 2019 v Plzni, kde se diskutovalo o tématu bezpečnosti.


Projekt Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál?“

Jedná se o diskusní platformu Univerzity Karlovy, která má za cíl definovat zásadní celospolečenské problémy České republiky. Do debaty chce univerzita zapojit své špičkové vědce a odborníky, stejně tak osobnosti z řad odborné veřejnosti. Podstatou projektu jsou veřejné diskuse na jednotlivá témata napříč regiony ČR. Cílem je formulovat a iniciovat možná řešení a cestu, jak v jednotlivých problémech postupovat dál. Partnery projektu jsou kraje, města a regiony, hlavními mediálními partnery je Deník a Česká televize.

ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 4. červenec 2019 16:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám