Prezident Slovenské republiky Andrej Kiska převzal zlatou pamětní medaili UK a setkal se v diskuzi o hodnotách demokracie s akademickou obcí UK

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 29. dubna 2019 - Akademická obec Univerzity Karlovy přijala prezidenta Andreje Kisku na akademické půdě a s velkým zájmem vyslechla jeho přednášku na téma k hodnotám demokracie a EU.


Během neformální části programu se setkal v reprezentačních prostorách historické budovy Karolina s prezidentem Andrejem Kiskou rektor UK Tomáš Zima. Prezident Kiska se svým doprovodem měl příležitost si prohlédnout univerzitní insignie a staroslavnou Velkou aulu Karolina. Ve Vlasteneckém sále poté následovalo neformální setkání a diskuze se zástupci vedení fakult Univerzity Karlovy, se členy Správní rady UK a Vědecké rady UK. Na závěr přátelského setkání převzal prezident Andrej Kiska za svoje významné zásluhy o rozvoj vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou z rukou rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy zlatou pamětní medaili UK a zapsal se do pamětní knihy.


Při této příležitosti návštěvy prezident Andrej Kiska uvedl: „Mladí lidé a studenti jsou bohatstvím každého národa. V uplynulých letech jsme však bohužel na Slovensku ztratili respekt ke vzdělání a k poznání. Chceme-li být úspěšní, nesmíme se obávat provádět ve školství zásadní změny.“


Rektor Zima připomenul dlouholetou kolegiální spolupráci mezi Českou a Slovenskou republikou v oblasti meziuniverzitních vztahů, ale také na poli mezinárodní vědy a výzkumu a v oblasti vzdělávání.


„Na UK v současné době studuje aktuálně na 3 500 slovenských studentů, kteří patří mezi velmi talentované a úspěšné studenty. Největší zájem mají o 1. lékařskou fakultu, Matematicko-fyzikální fakultu, Přírodovědeckou fakultu, Filozofickou fakultu a Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Největší zájem je o studijní programy všeobecné lékařství, farmacie, informatika, fyzika, filologie, biologie a právo. Univerzita Karlova spolupracuje dlouhodobě a úspěšně s mnohými vysokým školami na Slovensku, především s Univerzitou Komenského v Bratislavě, Univerzitou P. J. Šafárika v Košicích, Univerzitou Mateja Bela v Banské Bystrici a s univerzitou v Prešově“, uvedl Tomáš Zima.


V prostorách Právnické fakulty UK Collegium Maxium v odpoledních hodinách pak prezident Andrej Kiska vystoupil s přednáškou „Hodnoty demokracie – Slovensko, Česko a EU”, po které následovala diskuze se studenty.


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 30. duben 2019 14:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám