Univerzita Karlova nově umožňuje válečným veteránům studium v rámci Univerzity třetího věku

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 3. června 2019 - Univerzita Karlova je tradičním a dlouholetým centrem celoživotního vzdělávání, které poskytuje všech 17 fakult a některé její další součásti. V nabídce univerzity bylo v roce 2018 celkem 778 těchto programů.


Celoživotní vzdělávání na UK zahrnuje programy a možnosti pro všechny věkové skupiny – počínaje dětmi a středoškoláky v projektu Juniorské Univerzita Karlovy (JUK) až po seniory v programech Univerzity třetího věku (dále U3V). U3V v loňském roce nabízela 158 programů určených lidí v postproduktivním věku. Posláním Univerzity třetího věku na Univerzitě Karlově je přiblížit zájemcům univerzitní zdroje poznatků a vědomostí zaměřených na seniory a zároveň umožnit mezigenerační učení. Programy U3V, které mají široký tematický rozsah dle zaměření jednotlivých fakult, jsou uskutečňovány v různých variantách. Součástí výuky – vedle klasických přednášek a seminářů – může být např. vzdělávací exkurze (př. Husitské teologické fakultě), exkurzní praxe (na Pedagogické fakultě) či praktická cvičení (na Filozofické fakultě). Specifickou a velice oblíbenou fakultou je také Fakulta tělesné výchovy a sportu, která nabízí v rámci programů U3V netradiční výlety v podobě cyklo-turistiky nebo cvičení ve vodě.


Od 1.června 2019 Univerzita Karlova nově umožňuje přihlášení do kurzů U3V všem válečným veteránům, kteří bojovali za naši svobodu. Univerzita provedla novelizaci a změnu Opatření rektora 39/2017, do tohoto opatření bylo doplněno přijímání válečných veteránů do programů U3V dle definice zákona č. 170/2002. Do této doby mohli být zpravidla přijímáni do programů U3V "pouze" zájemci, kteří dosáhli důchodového věku a měli maturitu.


Platné znění Opatření rektora 19/2019 zde.


O U3V UK

Úspěšným absolventům programu U3V vydává každoročně univerzita osvědčení o absolvování, které je předáváno na společném slavnostním zakončení ve Velké aule Karolina. V roce 2018 se slavnostního zakončení zúčastnilo přes 1 800 absolventů.


Absolvováním univerzity třetího věku není možné získat odbornou kvalifikaci. Odbornou kvalifikaci lze získat řádným studiem na Univerzitě Karlově v akreditovaném studijním programu na vybrané fakultě UK. Doplnit si kvalifikaci je možné v rámci celoživotního vzdělávání v programech zaměřených na výkon povolání.


Centrum celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail:


O Univerzitě Karlově

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 4 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje přes 48 000 studentů, kteří jsou zapsáni do 300 akreditovaných studijních programů s téměř 600 studijními obory. Univerzitu Karlovu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Řadí se mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Mezi veřejnými vysokými školami vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 6. červen 2019 14:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám