Za pět měsíců připravila Univerzita Karlova v rámci projektu Česko! A jak dál? už pět veřejných diskuzí, další bude letos v září

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 7. června 2019 – Univerzita Karlova pokračuje v projektu Česko! A jak dál?, jehož cílem je definovat zásadní témata České republiky, připravit k nim veřejné diskuse a zapojit do debaty o možných řešení špičkové vědce, odborníky, lidi z praxe a především veřejnost.


Další diskuse bude letos v září na téma vzdělávání. Dosud univerzita připravila pět debat, ta poslední byla v úterý 4. června v Jihlavě k tématu SUCHO. S renomovanými vědci UK, zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Akademie věd i Povodí Vltavy přišlo debatovat přes osmdesát občanů.


„Mám radost, že je projekt ČESKO! A JAK DÁL? úspěšný a veřejné diskuse Univerzity Karlovy vzbuzují u veřejnosti čím dál větší zájem, tu poslední v Jihlavě k tématu SUCHO navštívilo přes osmdesát lidí.


Diskutující se tu shodli, že do řešení hrozícího nedostatku vody se musíme zapojit všichni společně, změnit pěstování zemědělských plodin, více zadržovat vodu v krajině ve formě vodárenských nádrží, meandrů či remízků a šetrně zacházet s vodou v našem každodenním životě.


Přípravu veřejných debat, kde řešíme zásadní témata a do debaty o jejich řešení zapojujeme jak univerzitní odborníky, tak zástupce státu, osobnosti z praxe a především veřejnost, vnímám jako naplňování třetí role univerzit ve společnosti.


V projektu Česko! A jak dál? Budeme pokračovat po krátké letní pauze, další debata nás čeká letos v září a tématem bude vzdělávání,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Prof. Tomáš Zima.


Podvečerní diskuse o suchu za účasti renomovaných odborníků, politiků a veřejnosti

Diskuse se odehrála v Dělnickém domě v Jihlavě a mezi hlavními řečníky v Jihlavě vystoupili prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., zástupce vedoucího Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D., klimatolog a spoluautor systému Intersucho, Mgr. Patrik Mlynář, náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství, Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a RNDr. Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy. Diskuze se zúčastnil také prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., prorektor pro vnější vztahy Univerzity Karlovy, ředitel Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty UK, prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava, Ing. Vladimír Krchov, Ph.D., ředitel lesního a vodního hospodářství Lesy ČR, prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c., ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, Ing. František Pavlík, Ph.D., ředitel Odboru půdní služby Státního pozemkového úřadu a další.


Problému sucha se rektor Zima věnoval na Vysočině celý den

Rektor Univerzity Karlovy prof. Zima se problémem sucha zabýval v Jihlavě celý den. O tom, jak Vysočinu nedostatek vody trápí, ráno diskutoval společně s radou kraje a hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem. Dopoledne navštívil vodárenskou nádrž Mostiště, která je důležitým zásobníkem vody. S vedoucím provozního úseku Petrem Hirschem probíral problémy, které provází snahu stavět další podobné zásobníky vody na území ČR. Následovala návštěva lesa, kde si rektor Zima v doprovodu majitele lesa Antonína Nedomy v praxi prohlédl devastační důsledky kůrovcové kalamity. Odpoledne se setkal s rektorem Vysoké školy polytechnické Jihlava prof MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., která se podílela na organizaci veřejné diskuse. Rektoři jednali o vzdělávání v kraji i zvyšování kvality vysokých škol.


Studenti rozdávali informace o opatřeních proti suchu

Studenti Univerzity Karlovy a Vysoké školy polytechnické Jihlava nabízeli veřejnosti celý den informace o tom, jak šetrně zacházet s vodou. Univerzitní stánek, který byl celý den umístěn na jihlavském Masarykově náměstí, poskytoval lidem také informace o možnostech studia na obou vysokých školách. Akce Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál?“ v Jihlavě se konala pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a primátorky města Jihlava MgA. Karolíny Koubové.


ČESKO! A JAK DÁL? Za pět měsíců připravila Univerzita Karlova už pět veřejných diskusí


Univerzita Karlova odstartovala sérii veřejných diskusí v rámci projektu Česko! A jak dál? letos v únoru. V Ústí nad Labem se diskutovalo o tématu dluhů a exekucí. Následovala další čtyři témata, která se diskutovala v různých regionech ČR. Na přípravě jednotlivých akcí spolupracuje Univerzita Karlova vždy s příslušnou místní vysokou školou. Dalšími důležitými partnery jsou města, kraje a krajské instituce. Mediálními partnery projektu jsou Česká televize a Deník.


1. Dluhy a exekuce, Ústí nad Labem, 19. února 2019

První diskuze se odehrála 19. února 2019 v Ústí nad Labem na téma dluhy a exekuce. Vystoupil na ní například náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Michal Franěk, prezident Exekutorské komory ČR JUDr. Vladimír Plášil LL.M. či zástupce Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR Ing. Radek Hábl.


2. Bezpečnost, Plzeň, 20. března 2019

Druhým tématem byla bezpečnost a do Plzně o ní 20. března 2019 přijel diskutovat i premiér Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček či brig. gen. Ing. František Pavlas, ředitel HZS Plzeňského kraje.


3. Zemědělství a kvalita potravin, České Budějovice, 11. dubna 2019

Setkání 11. dubna 2019 v Českých Budějovicích bylo věnované zemědělství a dvojí kvalitě potravin. S veřejností přijeli diskutovat poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, MBA, Ing. Jindřich Fialka ze sekce zemědělství a potravinářství Ministerstva zemědělství ČR a ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory ČR Ing. Miroslav Koberna, CSc..


4. Česko, Evropa a svět, Brno, 9. května 2019

U příležitosti voleb do Evropského parlamentu uspořádala Univerzita Karlova veřejnou diskuzi na téma Česko, Evropa a svět, a to 9. května 2019 v Brně. Kromě Aleše Chmelaře, MSc., náměstka pro řízení sekce evropské Ministerstva zahraničních věcí, či RNDr. Alexandra Vondry, bývalého ministra obrany a ředitele Centra transatlantických vztahů CEVRO INSTITUT, se jí zúčastnilo také 9 českých europoslanců.


5. Sucho, Jihlava, 4. června 2019

Do Jihlavy přijeli na téma sucho diskutovat např. prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., zástupce vedoucího Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D., klimatolog a spoluautor systému Intersucho, Mgr. Patrik Mlynář, náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce lesního hospodářství, Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a RNDr. Petr Kubala, generální ředitel Povodí Vltavy


Projekt Univerzity Karlovy „Česko! A jak dál?“

Jedná se o diskusní platformu Univerzity Karlovy, která má za cíl definovat zásadní celospolečenské problémy České republiky. Do debaty chce univerzita zapojit své špičkové vědce a odborníky, stejně tak osobnosti z řad odborné veřejnosti. Podstatou projektu jsou veřejné diskuse na jednotlivá témata napříč regiony ČR. Cílem je formulovat a iniciovat možná řešení a cestu, jak v jednotlivých problémech postupovat dál. Partnery projektu jsou kraje, města a regiony, hlavními mediálními partnery je Deník a Česká televize.


Aktuální setkání projektu Česko! A jak dál? zachytila kamera Deníku

ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

mob: 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 4 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace.


Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje přes 48 000 studentů, kteří jsou zapsáni do 300 akreditovaných studijních programů s téměř 600 studijními obory.


Univerzitu Karlovu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Řadí se mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Mezi veřejnými vysokými školami vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.
Poslední změna: 4. červenec 2019 16:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám