Rektor Zima na agrosalonu Země živitelka: Posilování vědy a výzkumu v zemědělství pomáhá s řešením problému sucha

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima navštívil v pátek 23. srpna 2019 nejvýznamnější tuzemský agrosalon Země živitelka. Setkal se zde například s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem, prezidentem Agrární komory ČR Zdeňkem Jandejskem, ředitelem pro programování a strategie Potravinářské komory ČR Miroslavem Kobernou či generálním ředitelem potravinářské společnosti Madeta a.s. Milanem Teplým. Hlavními body jednání bylo posilování spolupráce Univerzity Karlovy se zástupci zemědělství a potravinářského průmyslu, a to zejména v oblasti vědy, výzkumu a nových technologií.


„Naše země čelí v oblasti zemědělství řadě vážných výzev, které jsou způsobeny globálními změnami klimatu. Jde například o problém sucha, erozi půdního fondu či potravinovou soběstačnost.


Velkou roli zde sehrávají univerzity, které s řešením těchto problémů významně pomáhají, ať už pomocí nejrůznějších výzkumů a studií, tak vývojem a zaváděním nových technologií. Považuji za velmi důležité tuto spolupráci prohlubovat a hledat pro ni další nové možnosti a směry,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.


Rektor Zima se na výstavě zúčastnil konference Agrární komory ČR na téma „České zemědělství a SZP 2020“. Ta se věnovala především strategii a cílům státní zemědělské politiky v příštích letech. Univerzita Karlova na výstavě představila svoji činnost, lidé se mohli pomocí infoletáků seznámit s činností školy i formou studijních programů a oborů, které univerzita nabízí.


ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 224 491 248

M: 721 285 565

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 700 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.Poslední změna: 23. srpen 2019 15:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám