Opatření rektora č. 29/2019

Název:

Vyhlášení 11. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (rok 2020)

K provedení:

Čl. 6 Zásad uskutečňování Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově

Účinnost:

30. srpna 2019

[zrušeno OR č. 48/2021 od 1.1.2022]


Vyhlášení 11. kola Projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (rok 2020)

Čl. 1 - Vyhlášení, podávání přihlášek

  1. 11. kolo projektů specifického vysokoškolského výzkumu na Univerzitě Karlově (dále jen „Soutěž SVV“, „UK“) se pro roky 2020-2022 vyhlašují dnem 30. srpna 2019.

  2. Přihlášky projektů se podávají písemně, a to na formulářích dostupných na www.cuni.cz/uk-3362.html.

  3. Lhůtu pro podání přihlášek projektů na fakultě stanoví její děkan; tato lhůta musí být na fakultě obvyklým způsobem zveřejněna do 15. prosince 2019 a musí připadnout na období po 15. lednu 2020.

  4. Fakulta je povinna doručit přihlášky projektů označené textem „Soutěž SVV“ na adresu rektorátu do 31. ledna 2020.


Čl. 2 - Posouzení přihlášek Grantovou radou UK, zveřejnění výsledků

  1. Grantová rada UK přihlášky podle čl. 4 odst. 2 Zásad Soutěže SVV posoudí a návrhy na udělení nebo neudělení projektů rektorovi předloží nejpozději do 16. března 2020.

  2. Výsledky Soutěže SVV budou zveřejněny nejpozději do čtrnácti dnů ode dne schválení rozpočtu UK Akademickým senátem UK.


Čl. 3 - Závěrečné a průběžné zprávy

  1. Závěrečné i průběžné zprávy o dosažených výsledcích projektů se podávají písemně, a to na formulářích dostupných na www.cuni.cz/uk-3362.html.

  2. Lhůtu pro podání závěrečných i průběžných zpráv na fakultě stanoví děkan.

  3. Lhůta pro podání závěrečných i průběžných zpráv na rektorát se stanovuje na 12. únor 2021.


Čl. 4 - Zrušovací ustanovení

  1. Tímto opatřením se ruší opatření rektora č. 55/2018.V Praze dne 26. srpna 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke staženíPoslední změna: 7. prosinec 2021 18:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám