Magisterské studiumMagisterské studijní programy a obory na fakultách Univerzity Karlovy


Pro uchazeče je pravidelně otevíráno více než 60 navazujících magisterských studijních programů s více než 260 studijními obory. Všechny navazující magisterské programy jsou akreditovány v souladu s požadavky boloňského systému evropského vzdělávání, čemuž odpovídá i jejich strukturace a uplatňování kreditního systému ECTS. Začlenění do mezinárodní komunity vysokých škol poskytuje studentům obsáhlé možnosti stáží a výjezdů, např. v rámci prestižního programu Erasmus.


Výuka v pětiletém magisterském studiu je realizována pouze u studijních programů Teologie, Právo a právní věda, Učitelství pro základní školy, Farmacie a Zubní lékařství. Délka studia v magisterském programu Všeobecné lékařství je šest let.
Přehled magisterských studijních programů a oborů podle jednotlivých fakult naleznete v akreditační databázi. Studijní programy a obory uvedené v této databázi nejsou vždy v plném rozsahu otevírány pro zájemce o studium v rámci přijímacího řízení. Nabízené studijní programy a obory v aktuálním akademickém roce naleznete na stránkách přijímacího řízení.


V poslední době nabízí Univerzita Karlova i studijní obory akreditované ve spolupráci se zahraničními univerzitami. Jsou to École des hautes études en sciences sociales v Paříži, Universita degli studi di Catania v Itálii, Roehampton University v Londýně, University College v Londýně, University of Helsinki, University – Higher School of Economics v Moskvě, Université de Toulouse le Mirail, Université Catholique de Louvain-la-Neuve v Belgii a podobně. Tyto obory bývají obvykle nabízeny studentům třetích zemí, ale ve vzrůstající míře se do nich mohou hlásit i čeští uchazeči. Absolventi studia získají buď jeden společný diplom, nebo diplomy ze škol, na nichž studium absolvovali.


Poslední změna: 19. únor 2024 12:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám