Jak pandemie zhoršila naši zdravotní kondici? A co s tím? Sledujte webinář UK s prof. Pavlem Kolářem

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 27. dubna 2021 – Zveme vás na diskusní webinář Univerzity Karlovy „Zpátky do kondice: Jak na to po roční pandemii?“, který se uskuteční ve čtvrtek 29. dubna 2021 od 17 hodin. Debata se bude věnovat otázkám, jaké dopady má více než roční pandemie na naše zdraví a pohyb, jaké obtíže trápí pacienty po prodělané nemoci covid-19, jak a kdy začít se cvičením a sportem. Webinář bude vysílán živě na Facebooku Česko! A jak dál?.


Hlavními hosty budou:


• prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol a proděkan 2. LF UK pro rozvoj a investice

• doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., obezitolog, předseda České společnosti tělovýchovného lékařství, 1. LF UK

• MUDr. Mikuláš Skála, vedoucí lékař postcovidového centra, Plicní klinika FN Hradec Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové

• MUDr. Michal Kopecký, Plicní klinika FN Hradec Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové


Webinář „Zpátky do kondice: Jak na to po roční pandemii?“:

• Termín: čtvrtek, 29. dubna 2021

• Čas: 17.00 – 18.00

• Kde sledovat: Facebook Česko! A jak dál?


Přihlaste se už teď na webinář na www.ceskoajakdal.cz


Ve čtvrtek 29. dubna 2021 můžete webinář sledovat živě od 17:00 na Facebooku ČESKO! A JAK DÁL?


Webinář je součástí univerzitního projektu Česko! A jak dál?, jde již o šestou on-line diskuzi. Předchozí se věnovaly tématům lží o covid-19, vakcínám, dopadům alkoholu na zdraví dětí nebo tomu, jak koronavir změní vzdělávání a jaký bude mít vliv na ekonomiku.


Kontakt pro média: MgA. Martin Ayrer, vedoucí Oddělení marketingu, +420 602 135 517,


Projekt „Česko! A jak dál?“

Cílem projektu je definovat celospolečenská témata, výzvy a problémy a vést o nich veřejnou debatu a zapojit do jejich řešení špičkové vědce, akademické pracovníky, zástupce občanských sdružení, státní správy a samosprávy a veřejnost. V době koronavirové pandemie se veřejné diskuze přenesly do on-line prostoru do formátu webinářů. Více informací o projektu na webu www.ceskoajakdal.cz


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.
Poslední změna: 27. duben 2021 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám