Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050

Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36


Společná tisková zpráva Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, W&ART a Českých center


Praha 21. října 2021 - Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, W&ART a Česká centra vyhlašují dnem 21. 10. 2021 v partnerství se Svazem měst a obcí ČR mezinárodní projekt: „Evropa, ve které chci žít. Evropa 2050“, určený pro žáky ZŠ a dále studenty středních a vysokých škol z ČR i ze zahraničí. Hlavním cílem projektu je vytvořit prostor pro otevřený dialog s mladou generací a umožnit společné zamyšlení nad tématy, která jsou klíčová pro udržitelný rozvoj v Evropské unii. Mladí „umělci“ a zejména tvůrčí týmy ve školách, či v rámci mezinárodních propojení škol, budou mít touto cestou možnost společně ztvárnit představy o Evropě v roce 2050.


PRIORITY MLADÉ GENERACE

Díky projektu umožňujícímu nový dialog bude mít možnost mladá generace s předstihem artikulovat své priority a směr, kterým se má Evropská unie ubírat. Klíčovými faktory, které ovlivní hodnotovou orientaci (a lze tak tak předpokládat, že i životní úroveň této generace), jsou vědecký a technologický pokrok s procesem inovací a řada dalších významných témat, např. problematika lidských práv, udržitelného rozvoje, rozkvět kultury, péče o kulturní dědictví atd. Největším přínosem projektu je mezinárodní a mezigenerační komunikace. Vybraná díla budou vystavena na výtvarné přehlídce v Karolinu a oceněna. Bude také spuštěna virtuální výtvarná přehlídka. Vybraná díla se následně představí v zahraničí prostřednictvím Českých center.


EDUDAKTIVNÍ PROGRAM

Součástí projektu je edukativní program, který garantuje UK a PedF UK.

Tento program bude nabídnut zapojeným školám a přinese témata zaměřená na problematiku Evropy a její budoucnosti. Celostátní aktivity (online přednášky, workshopy apod.) proběhnou od ledna do listopadu 2022. Vybrané části edukativního programu budou připraveny online v cizích jazycích (AJ, NJ, FJ) a nabídnuty zapojeným zahraničním školám.


Výtvarná přehlídka již má tradici, přičemž předchozí ročníky výstav: SAMETOVÉ VZPOMÍNKY, NEZAPOMENEME a BOJ S PANDEMIÍ byly velmi úspěšné. Zejména projekt NEZAPOMENEME, zaměřený na období holokaustu získal velkou pozornost jak v tuzemsku, tak i v zahraničí a byl též oceněn na půdě Univerzity Karlovy prestižní Cenou Miloslava Petruska.


https://www.worldart.cz/vystava-sametove-vzpominky/

https://www.worldart.cz/nezapomeneme/

https://www.worldart.cz/soutez-boj-s-pandemii/


JAK SE DO PROJEKTU PŘIHLÁSIT?

Školy se do projektu zaregistrují přes webové stránky www.e2050.eu, nebo prostřednictvím do 28. 2. 2022.

Zapojení může být i společné s partnerskou zahraniční školou.


Příloha: Zadání pro výtvarnou přehlídku


Kontakt pro média:


Univerzita Karlova

Prof. Radka Wildová

M: 725 243 899

E:


W&ART

Ing. Pavel Štorkán

M: 602253320

E:


Česká centra

Mgr. Petra Jungwirthová, MBA

tisková mluvčí

M: 725 890 030

E:UNIVERZITA KARLOVA

Univerzita Karlova (UK) byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.

www.cuni.cz


W&ART

Spolek W&ART se dlouhodobě zaměřuje na organizaci společenských akcí po celé republice, z nichž nejvýznamnější byl v roce 2018 Československý festival v Praze, který byl pro Slovenskou republiku největší společnou oslavou 100. výročí vzniku republiky, pořádanou na území České republiky. Dále se zaměřuje na podporu regionálního cestovního ruchu v ČR a je spoluautorem modelu mezioborového produktu cestovního ruchu pro ČR, připravovaného ve spolupráci s regiony a sociálními partnery. Při předchozích československých výtvarných přehlídkách W&ART zajišťoval zejména spolupráci s regiony a dále stránky projektu včetně virtuální galerie.


ČESKÁ CENTRA

Česká centra (ČC), příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsou stěžejním nástrojem veřejné diplomacie zahraniční politiky České republiky a rozvíjejí kulturní vztahy mezi zeměmi. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů – EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 26 poboček na 3 kontinentech – kromě Českých center spravují také Český dům v Moskvě, Jeruzalémě a Bratislavě. www.czechcentres.czPoslední změna: 11. leden 2022 16:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám