Aktuálně | Informace vedení UK a FF UK pro zaměstnané a studující

Vedení Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty UK informuje o aktuální situaci nastalé po tragických událostech dne 21. 12. 2023.


Aktuální informace pro studující na FF UK týkající se organizace výuky a plnění studijních povinností, provozu hlavní budovy FF UK, knihoven a děkanátu i pokračující psychologické pomoci a intervence najdete nyní na webových stránkách Filozofické fakulty na tomto odkazu:


Obnova akademického života na fakultě II. (zveřejněno na webu FF UK dne 17. 1. 2024)


➤ Výuka na ostatních fakultách a součástech UK (tedy kromě FF UK) zůstává zachována v běžném režimu s doporučením citlivého přístupu s ohledem na uplynulé tragické události.


➤ Bezpečné prostředí | Vedení univerzity včetně vedení jednotlivých fakult a součástí usilovně řeší otázku vhodného posílení bezpečnostních prvků. Zároveň začíná v pracovní dny v době od 9 do 17 hod. fungovat linka Bezpečnostního odboru UK + 420 771 275 564. Univerzita připravuje a v nejbližší době zveřejní důležité informace a postupy, jak reagovat v případě různých bezpečnostních incidentů.


Univerzita Karlova bude i dále zajišťovat organizační, materiální a psychologickou podporu všem potřebným a stále vyzývá všechny, kdo cítí jakoukoli potřebu psychologické pomoci, aby ji využili – tu nabízí nejen UK a další subjekty (informace najdete zde), ale též bezplatná krizová linka Policie ČR: 974 823 158. Prosíme, neváhejte si říci o pomoc.


Výdej osobních věcí zanechaných v hlavní budově FF UK | Výdej probíhá v únoru i v březnu v otevírací době infodesku, tj. vždy pondělí až čtvrtek od 9.00 do 16.30, v pátek od 9.00 do 16.00, na adrese UK POINT, Celetná 13, Praha 1.


Případné dotazy na výdej osobních věcí jsou v běžné pracovní době zodpovídány na informační lince UK POINTu +420 800 100 790. Dále prosíme všechny, kteří své osobní věci u výdeje nenašli kompletní či nenašli vůbec, aby kontaktovali přímo krizovou linku PČR: +420 974 823 158. Děkujeme za pochopení.

Oživování akademické půdy – akty postupného návratu

➤ MĚSÍC PRO FAKULTU | Vzhledem k tomu, že hlavní budova Filozofické fakulty byla po celý leden uzavřená, vzniklo místo pro setkávání celého univerzitního společenství, ale i veřejnosti. Návrat akademického života a obnovení náměstí Jana Palacha coby domovského prostoru je nezbytnou součástí procesu smíření se s tragickou událostí, která během krátkého okamžiku změnila život celé komunity. Měsíc pro fakultu probíhal celý leden.


Pootevření fakulty 21. 1. 2024 | | Měsíc po tragické události na Filozofické fakultě UK, v neděli 21. ledna 2024 v 11 hodin, se naše akademická komunita shromážilaí k připomínce a uctění památky zesnulých. Zároveň se pro studující a vyučující „pootevřela“ fakulta a byl umožněn částečný vstup do prostor hlavní budovy FF UK, kde probíhal program pro návštěvníky. Více v článku zde.


Symbolický přesun světla | Měsíc pro fakultu započal 4. 1. 2024 coby spontánní aktivita studentstva a studentských spolků, a to nejen z FF UK. Zahájení iniciativy nastalo 4. 1. pietním průvodem od pietního místa u Karolina směrem na náměstí Jana Palacha, kde účastníci symbolicky objali budovu.


Pietní oheň | Na náměstí Jana Palacha byl 4. 1. 2024 zapálen pietní oheň, který bude hořet po celý měsíc.


Umělecké zpracování pietních předmětů | Dne 5. 1. dopoledne proběhlo odklízení svíček a zanechaných předmětů z dosavadních pietních míst. Materiál bude použit k vytvoření pamětního objektu. Koncept bude rozpracován v rámci aktivit Měsíce pro fakultu.


Univerzita Karlova tímto také děkuje médiím za korektní a citlivé informování o celé tragické situaci a současně oceňuje, pokud nedávají prostor bagatelizujícím a znevažujícím reakcím a vyjádřením.


Jsme s vámi všemi v těchto nelehkých chvílích a ve svých myslích i nadále zůstáváme s rodinami zemřelých i zraněných.


Poslední změna: 14. únor 2024 12:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám