FAQ – často kladené dotazy


Licence ISIC

Jaké jsou na UK druhy studentských průkazů? Co je Průkaz studenta UK s licencí ISIC?

Při nástupu ke studiu na Univerzitě Karlově si můžete zvolit mezi dvěma typy průkazu studenta:

Průkaz studenta Univerzity Karlovy

Průkaz studenta Univerzity Karlovy s licencí ISIC/ALIVE

Každý student si při prvním vydání průkazu zvolí, zda chce vydat Průkaz studenta UK, nebo Průkaz studenta UK s licencí ISIC (International Student Identity Card)/ALIVE. Průkaz ISIC je určený studentům prezenční formy studia. Průkaz ALIVE je určený studentům kombinované formy studia.


Průkazy s licencí ISIC nebo ALIVE je zároveň možné využívat v digitální podobě v mobilu (neplatí pro školní účely). Podmínkou je vydaný a platný průkaz UK s licencí ISIC/ALIVE, nainstalovaná aplikace Alive App (zdarma dostupná v APP STORE a GOOGLE PLAY) a aktivovaný profil. Uživatelé si mohou v aplikaci zobrazit digitální průkaz, všechny slevy, soutěže a svá cestovní pojištění. Digitální verze průkazu je platná v dopravě a u poskytovatelů slev. Studenti univerzity tak mohou mít svůj průkaz a všechny jeho výhody vždy po ruce.


Informace o studentských průkazech UK najdete zde.


Co je ISIC? Proč bych si měl pořídit Průkaz studenta UK s licencí ISIC?

Průkaz ISIC je jediný mezinárodně uznávaný identifikační průkaz studenta. Jeho držitel s ním získá velké množství výhod a slev po celé ČR a dalších více než 130 zemích světa. Výhodou studentů Univerzity Karlovy je možnost získání kombinovaného průkazu studenta s licencí ISIC, který umožňuje používání všech zavedených služeb na UK a současné využití slev. Tento jeden průkaz tak kombinuje funkčnost průkazu ISIC a průkazu studenta v jednom.


Digitální verze průkazu je platná v dopravě a u poskytovatelů slev. Studenti tak budou mít svůj průkaz a všechny jeho výhody vždy po ruce.


 • Digitální ISIC platí v dopravě včetně státem nařízené slevy pro studenty.

 • Uplatnění slev u benefitních partnerů a vyhledávání slev dle lokalizace.

 • Možnost uložit si oblíbené slevy.

 • Přehled aktuálních pojištění a jejich platnosti.

 • V případě ztráty, změny platnosti apod. je digitální průkaz automaticky aktualizován dle nově vystaveného průkazu.

 • Upozornění na expiraci průkazu.

 • Číslo průkazu čitelně a přehledně stále před očima.Jak a kde si mohu pořídit kombinovaný Průkaz studenta UK s licencí ISIC?

Průkazy studentů UK s licencí ISIC vystavují výdejní centra Univerzity Karlovy v Praze, Hradci Králové a Plzni. V prodejní síti GTS ALIVE s.r.o., vydavatele průkazu ISIC na území ČR, ani jeho obchodních partnerů se průkazy ani revalidační známky studentům UK nevydávají! Na výdejních centrech UK zakoupíte i revalidační známky ISIC prodlužující platnost licence ISIC (viz níže).

Digitální průkaz UK s licencí ISIC si můžete také zobrazit v aplikaci Alive App (zdarma dostupná v APP STORE a GOOGLE PLAY), po aktivaci profilu.


Jaký je roční poplatek? Ušetřím něco oproti běžné ceně karty ISIC?

Vydání Průkazu studenta UK s licencí ISIC je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 230 Kč. Prodloužení platnosti licence ISIC (vyznačované na průkazu holografickou přelepkou – revalidační známkou) je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve stejné výši.


Běžný každoroční licenční poplatek za průkaz ISIC je 500 Kč (400 Kč za digitální průkaz a 100 Kč doplatek za plast). Při používání Průkazu studenta s licencí ISIC tak držitel – student UK ušetří 270 Kč ročně.


Můžete mi, prosím, poradit, jak (kde a kdy) si mohu prodloužit platnost licence ISIC?

Prodlužování karet s licencí ISIC probíhá ve všech výdejních centrech UK. Pro prodloužení licence ISIC je zapotřebí mít s sebou průkaz ISIC. V případě, že nejste ještě zapsán do dalšího ročníku studia, doporučujeme vzít si s sebou potvrzení o studiu.


Jaká je platnost průkazu? Musím si každý rok pořizovat nový, stejně jako je to u běžné karty ISIC?

Protože u kombinovaného Průkazu studenta UK s licencí ISIC se jedná o dvojí funkčnost, je nutno rozlišit platnost průkazu studenta a platnost licence ISIC.


Platnost průkazu studenta UK:

Platnost průkazu studenta UK je studentovi prodloužena na další akademický rok při zápisu do studia v daném akademickém roce.


Platnost licence ISIC:

Počáteční platnost licence ISIC je natištěna na přední straně nově vydaného průkazu. Po jejím vypršení se licence stává neplatnou a bez jejího obnovení tak u průkazu zaniká funkčnost průkazu ISIC. Průkaz tak dál není u poskytovatelů slev a ostatních subjektů akceptován jako průkaz ISIC. Prodloužit platnost licence ISIC je možno nákupem ISIC revalidační známky (viz níže), tím také dojde automaticky k prodloužení platnosti digitálního průkazu.


Platnost licence ISIC je vždy maximálně 16 měsíců. Standardní platnost je od začátku září do konce prosince následujícího roku – například 09/2016 – 12/2017.

PLATNOST licence ISIC končí vždy k 31. 12. Zkontrolujte si platnost na vašem průkazu studenta!


Platnost průkazu ISIC/ALIVE je omezena po dobu studia. Pokud je studium ukončené nebo přerušené, průkaz ISIC/ALIVE přestává platit.


Proč bych si měl každoročně prodloužit platnost licence ISIC (zakoupit ISIC revalidační známku)?

Úhrada licenčního poplatku formou zakoupení ISIC revalidační známky je jedinou možností jak zachovat v platnosti licenci ISIC u kombinovaného průkazu. V případě prodloužení platnosti licence ISIC na další období je u kombinovaného průkazu zachována funkčnost průkazu ISIC a její akceptace u smluvních partnerů / poskytovatelů slev.


V případě neobnovení platnosti licence ISIC je průkaz při skončení platnosti licence automaticky vyřazen z DATABÁZE PLATNÝCH PRŮKAZŮ ISIC a nebude dál jako průkaz ISIC akceptován žádným ze smluvních partnerů průkazu ISIC v ČR ani ve světě.


Co se stane, když licenční poplatek neuhradím (nezakoupím si ISIC revalidační známku)?

Bez uhrazení licenčního poplatku pozbývá kombinovaný průkaz studenta UK s licencí ISIC funkčnost průkazu ISIC a po skončení původní platnosti tím pádem nebude u smluvních partnerů / poskytovatelů slev dál akceptován (viz výše). Držitel se používáním průkazu s neplatnou licencí ISIC za účelem získání jakékoli slevy či výhody vystavuje nebezpečí zadržení průkazu.


Má kombinovaný průkaz studenta UK s licencí ISIC stejnou platnost jako běžná karta ISIC? Budu s ním moci využívat všechny slevy a výhody?

Jedná se o průkaz studenta dané univerzity, který současně funguje jako průkaz ISIC. Tento průkaz umožňuje svému držiteli využívat veškeré funkce klasického průkazu studenta univerzity a zároveň mu přináší spoustu výhod stejně jako klasický průkaz ISIC. Předpokladem funkčnosti průkazu ISIC je platná licence ISIC (viz výše).


Mohu získat průkaz s licencí ISIC, pokud jsem přesáhl věk 26 let?

Ano, průkaz s licencí ISIC může získat každý student prezenční formy studia, v jejímž rámci přímá výuka (počet vyučovacích hodin) neklesá pod 50 % dotace ve stejném oboru v prezenční formě, a to nejméně po dobu šesti po sobě jdoucích měsíců. Licence ISIC není omezená věkem.


Kde najdu přehled slev, které mi karta ISIC přináší?


Průkaz ISIC přináší svému držiteli:


 • platnost ve skoro 130 zemích světě a slevy na více než 150 000 místech po celém světě,

 • slevy na tisíce místech v ČR,

 • potvrzení o studiu ve veřejné dopravě,

 • digitální průkaz vždy po ruce v mobilu a jeho akceptaci v dopravě a u benefitních partnerů,  

 • exkluzivní ISIC cestovní pojištění od 300 Kč,

 • slevy při nákupech, stravování a vzdělávání,

 • výhodné vstupné na sportovní a kulturní aktivity,

 • slevy na permanentky v lyžařských areálech,

 • slevy na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek,

 • slevy při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách,

 • limitované slevové nabídky a exkluzivní soutěže v ALIVE APP.

Aktuální přehled všech slev je na internetových stránkách https://www.isic.cz/slevy/.
Co mám dělat v případě, že mi nebyla poskytnuta sleva?

Nejprve si zkontrolujte, že máte (měli jste) ke dni uplatnění nároku na slevu platnou licenci ISIC (viz výše). V případě, že ano a přesto vám nebyla poskytnuta sleva, na kterou jako držitel průkazu ISIC máte nárok, oznamte tuto skutečnost společnosti GTS ALIVE s.r.o. (oficiální distributor průkazů ISIC v ČR) prostřednictvím webového formuláře na www.isic.cz. Pracovníci společnosti GTS ALIVE s.r.o. udělají vše proto, aby se situace vyřešila.


Mohu při výdeji průkazu s licencí ISIC uplatnit slevu od ČSOB?

Slevovou poukázku na průkaz nelze uplatnit při vydání průkazu studenta UK s licencí ISIC, protože Univerzita Karlova nemá s žádnou bankovní institucí smlouvu o poskytování této slevy.


Slevu banky je možné uplatnit pouze tehdy, pokud banka poskytuje slevu následně po vydání průkazu na základě jeho předložení v bance.


Poskytuje nějaká banka refundaci nákladů na pořízení (licenčního poplatku) průkazu ISIC?

V případě, že máte vedený studentský účet u některé z níže uvedených bank, můžete si, po pořízení Průkazu studenta UK s licencí ISIC, zažádat o příspěvek, který banka držitelům průkazu ISIC poskytuje. Na přesné podmínky připsání příspěvku se informujte ve své bance.


Existuje ke kartě ISIC nějaké speciální cestovní pojištění?

K průkazu ISIC si držitel může sjednat výhodné roční cestovní pojištění. Podmínkou pro uzavření pojištění je u kombinovaného Průkazu studenta s licencí ISIC platná licence ISIC (platnost natištěná na přední straně průkazu v prvním akademickém roce po vystavení průkazu nebo aktuální ISIC revalidační známka).


Cestovní pojištění je poskytováno pojišťovnou UNIQA a je platné vždy na celou dobu aktuální platnosti průkazu ISIC. Cena pojištění začíná na 300 Kč a mění se v závislosti na zvolené variantě. Pojištění je nabízeno i ve variantě pro dlouhodobé výjezdy, a to za 2 200 Kč s možností vycestování až na dobu 180 dnů v rámci jednoho výjezdu. Jde tudíž o kvalitní a cenově velmi přijatelné cestovní pojištění např. na studijní stáže v rámci programů Erasmus apod.


Cestovní pojištění UNIQA je jediným garantovaným a oficiálně nabízeným cestovním pojištěním ke kartám ISIC.


Veškeré informace o cestovním pojištění UNIQA a podmínky pojištění najdete na stránkách https://www.isic.cz/pojisteni/


Co mám dělat, když o Průkaz studenta UK s licencí ISIC přijdu (ztrátou, odcizením, zničením atd.)?

Ve vlastním zájmu nahlašte univerzitě ztrátu průkazu v co nejkratším termínu. Můžete tak učinit osobně v nejbližším výdejním centru nebo prostřednictvím internetu. O výměnu si pak můžete zažádat na některém z výdejních center UK.


Při opakovaném vydání průkazu nebo pouzdra je nutno zaplatit náhradu ve výši:


průkaz studenta UK s licencí ISIC: 430 Kč

po předložení protokolu o odcizení od Policie ČR: 230

Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem.


Kam se mohu obrátit v případě dotazů týkajících se průkazu ISIC?

Kontaktujte ISIC infoservis

pracovní doba: po–pá, 08:00–17:00

tel: 226 222 333

e-mail:

Výdej průkazů

Kde jsou výdejní centra průkazů a jaká je jejich otevírací doba?

Tyto informace najdete na stránce o výdejních centrech UK.


Co všechno potřebuji pro vydání nového průkazu studenta?

Index UK nebo průkaz totožnosti, poplatek na průkaz s licencí ISIC/ALIVE.


Mám si k výdeji průkazu přinést fotografii?

Ne, vlastní fotografie není třeba, focení (snímání kamerou) studentů probíhá přímo ve výdejním centru.


Lze pořídit na průkaz vlastní fotografii?

Tato možnost není z technického hlediska možná.


Je možné vydat průkaz studenta před zápisem do prvního ročníku?

Ne, pokud nejste zapsán do studia pro daný akademický rok, průkaz UK Vám nemůže být vydán.


Již jsem studoval na UK a byl mi vydán studentský průkaz, který jsem odevzdal na studijním oddělení. Nyní studuji jinou fakultu, mám nárok na nový průkaz?

Pokud je Váš původní průkaz starší 9 let a více, ano, máte nárok na průkaz nový, který Vám vydají v jednom z našich výdejních center.

Pokud je průkaz mladší 9 let, může být znovu použit i na jiné fakultě. V případě odevzdání průkazu na studijní oddělení po ukončení (přerušení studia) a opětovném zahájení studia na UK si odevzdaný průkaz opět vyzvedněte na studijním oddělení, kde jste průkaz odevzdal. V případě průkazu s licencí ISIC si nechte licenci prodloužit ve výdejním centru průkazů UK.


Může mi být vydán průkaz, jestliže jsem zahraničním studentem?

Pokud jste studentem řádně zapsaným do studijního programu vyučovaného v českém nebo cizím jazyce, máte nárok na průkaz studenta UK i na průkaz studenta UK s licencí ISIC.


Pokud jste studentem, který je na UK v rámci zahraničního výměnného pobytu, máte nárok na průkaz studenta UK i na průkaz studenta UK s licencí ISIC/ALIVE.


Pokud studujete pouze vybrané přednášky/kurzy, je pro Vás určen průkaz "externího uživatele služeb UK".


Může mi být vydán průkaz, jestliže jsem studentem doktorského (Ph.D., Th.D.) studia?

Ano, studenti prezenční formy doktorského studia mají nárok na průkaz studenta UK a může jim být vydán i průkaz studenta UK s licencí ISIC/ALIVE.


Může mi být vydán průkaz, jestliže si dělám titul JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., ThLic., ThDr.?

Na průkaz studenta UK ani průkaz ISIC/ALIVE nemáte nárok, protože nejste studentem, ale účastníkem rigorózního řízení.


Můžete však získat průkaz externího uživatele služeb UK.


Jak probíhá vydávání zaměstnaneckých průkazů a průkazů s licencí ITIC nebo ALIVE?

Výdej průkazů zaměstnanců UK a průkazů s licencí ITIC nebo ALIVE pro všechny fakulty a další součásti UK probíhá standardně ve výdejních centrech průkazů UK. Zaměstnanec se dostaví do výdejního centra průkazů s dokladem, jímž prokáže svou totožnost. K vydání průkazu dochází na místě na počkání. Při vydání průkazu je pořízena fotografie, která je následně natištěna na průkaz.

Doprava v Praze

Jak lze použít průkaz studenta UK v rámci Dopravních podniků hl. m. Prahy?

Více informací v tomto dokumentu POUŽITÍ PRŮKAZŮ UK V PID.


K jakým změnám došlo při používání průkazu v PID v souvislosti s projektem Opencard – Karta Pražana?

Zaměstnanci i studenti UK mohou nadále používat průkaz studenta UK jako průkaz PID a zakoupit si k němu jízdenku 30denní, měsíční, 90denní.


Občanské čtvrtletní a roční jízdenky jsou k dispozici už jen v elektronické podobě na Opencard, k průkazu zaměstnance UK je tedy není možné pořídit.


Student UK si může (ale memusí) pořídit Opencard, průkazem studenta UK pak prokáže nárok na slevu při zakoupení elektronické jízdenky, pokud dosud nedovršil 26 let věku.


Jak správně vyplnit časovou jízdenku (kupón) PID?

Časovou jízdenkou (kupón) PID vyplníte tím způsobem, že na první dvě místa zleva vpíšete nuly a dále opíšete číslo průkazu studenta UK, které se nachází pod fotografií.

Ztráta průkazu

Co mám dělat při ztrátě průkazu?

Postupujte podle návodu Oznámení o ztrátě průkazu.

Při ztrátě, odcizení nebo poškození průkazu vydá studentovi nový průkaz libovolné výdejní centrum.


Při opakovaném vydání průkazu nebo pouzdra je nutné zaplatit náhradu nákladů na vydání nového průkazu.

Ostatní

Jsem účastník kurzu CŽV. Mám nárok na studentský průkaz UK?

Máte nárok na průkaz studenta Celoživotního vzdělávání.


Jak je to se slevou pro studenty na jízdné u Českých drah?

Přečtěte si podmínky slev na odkaze: www.cd.cz/typy-jizdenek/vnitrostatni-jizdenky/-26031/Poslední změna: 22. listopad 2022 19:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám