Často kladené dotazy související s licencí ISIC


1. Jaké jsou na UK druhy studentských průkazů? Co je Průkaz studenta UK s licencí ISIC?

Při nástupu ke studiu na Univerzitě Karlově si můžete zvolit mezi dvěma typy průkazu studenta:

  • Průkaz studenta Univerzity Karlovy

  • Průkaz studenta Univerzity Karlovy s licencí ISIC

Každý student si při prvním vydání průkazu zvolí, zda chce vydat Průkaz studenta UK, nebo Průkaz studenta UK s licencí ISIC (International Student Identity Card). Informace o studentských průkazech UK najdete zde .


2. Co je ISIC? Proč bych si měl pořídit Průkaz studenta UK s licencí ISIC?

Průkaz ISIC je jediný mezinárodně uznávaný identifikační průkaz studenta. Jeho držitel s ním získá velké množství výhod a slev po celé ČR a dalších více než 132-ti zemích světa. Výhodou studentů Univerzity Karlovy je možnost získání kombinovaného průkazu studenta s licencí ISIC, který umožňuje používání všech zavedených služeb na UK a současné využití slev. Tento jeden průkaz tak kombinuje funkčnost průkazu ISIC a průkazu studenta v jednom.


3. Jak a kde si mohu pořídit kombinovaný Průkaz studenta UK s licencí ISIC?

Průkazy studentů UK s licencí ISIC vystavují výdejní centra Univerzity Karlovy v Praze, Hradci Králové a Plzni. V prodejní síti GTS ALIVE s.r.o., vydavatele průkazu ISIC na území ČR, ani jeho obchodních partnerů se průkazy ani revalidační známky studentům UK nevydávají! Na výdejních centrech UK zakoupíte i revalidační známky ISIC prodlužující platnost licence ISIC (viz níže).


4. Jaký je roční poplatek? Ušetřím něco oproti běžné ceně karty ISIC?

Vydání Průkazu studenta UK s licencí ISIC je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve výši 230,- Kč. Prodloužení platnosti licence ISIC (vyznačované na průkazu holografickou přelepkou – revalidační známkou) je zpoplatněno náhradou režijních nákladů ve stejné výši.

Běžný každoroční licenční poplatek za průkaz ISIC je 350,- Kč. Při používání Průkazu studenta s licencí ISIC tak držitel – student UK ušetří 120,- Kč ročně, 600,- Kč za dobu pětiletého studia.


5. Jaká je platnost průkazu? Musím si každý rok pořizovat nový, stejně jako je to u běžné karty ISIC?

Protože u kombinovaného Průkazu studenta UK s licencí ISIC se jedná o dvojí funkčnost, je nutno rozlišit platnost průkazu studenta a platnost licence ISIC.

Platnost průkazu studenta UK:

Platnost průkazu studenta UK je studentovi prodloužena na další akademický rok při zápisu do studia v daném akademickém roce. Zároveň je mu vydán fakultní kupon, který při předložení společně s průkazem stvrzuje příslušnost studenta k dané fakultě v aktuálním akademickém roce.

Platnost licence ISIC:

Počáteční platnost licence ISIC je natištěna na přední straně nově vydaného průkazu. Po jejím vypršení se licence stává neplatnou a bez jejího obnovení tak u průkazu zaniká funkčnost průkazu ISIC. Průkaz tak dál není u poskytovatelů slev a ostatních subjektů akceptován jako průkaz ISIC. Prodloužit platnost licence ISIC je možno nákupem ISIC revalidační známky (viz níže).

Platnost licence ISIC je vždy maximálně 16 měsíců. Standardní platnost je od začátku září do konce prosince následujícího roku – například 09/2016 – 12/2017.

PLATNOST licence ISIC končí vždy k 31. 12. Zkontrolujte si platnost na vašem průkazu studenta!


6. Proč bych si měl každoročně prodloužit platnost licence ISIC (zakoupit ISIC revalidační známku)?

Úhrada licenčního poplatku formou zakoupení ISIC revalidační známky je jedinou možností jak zachovat v platnosti licenci ISIC u kombinovaného průkazu. V případě prodloužení platnosti licence ISIC na další období je u kombinovaného průkazu zachována funkčnost průkazu ISIC a její akceptace u smluvních partnerů / poskytovatelů slev.

V případě neobnovení platnosti licence ISIC je průkaz při skončení platnosti licence automaticky vyřazen z DATABÁZE PLATNÝCH PRŮKAZŮ ISIC a nebude dál jako průkaz ISIC akceptován žádným ze smluvních partnerů průkazu ISIC v ČR ani ve světě.


7. Co se stane, když licenční poplatek neuhradím (nezakoupím si ISIC revalidační známku)?

Bez uhrazení licenčního poplatku pozbývá kombinovaný průkaz studenta UK s licencí ISIC funkčnost průkazu ISIC a po skončení původní platnosti tím pádem nebude u smluvních partnerů / poskytovatelů slev dál akceptován (viz výše). Držitel se používáním průkazu s neplatnou licencí ISIC za účelem získání jakékoli slevy či výhody vystavuje nebezpečí zadržení průkazu.


8. Nestačí mi k prodloužení platnosti pouze fakultní kupon? Ten je přeci zdarma.

Jak bylo uvedeno výše, fakultní kupon vizuálně stvrzuje příslušnost studenta k dané fakultě v aktuálním akademickém roce. Nijak ale nesouvisí s platností licence ISIC! Tu prodlužuje pouze revalidační známka!


9. Má kombinovaný průkaz studenta UK s licencí ISIC stejnou platnost jako běžná karta ISIC? Budu s ním moci využívat všechny slevy a výhody?

Jedná se o průkaz studenta dané univerzity, který současně funguje jako průkaz ISIC. Tento průkaz umožňuje svému držiteli využívat veškeré funkce klasického průkazu studenta univerzity a zároveň mu přináší spoustu výhod stejně jako klasický průkaz ISIC. Předpokladem funkčnosti průkazu ISIC je platná licence ISIC (viz výše).


10. Mohu získat průkaz s licencí ISIC, pokud jsem přesáhl věk 26 let?

Ano, průkaz s licencí ISIC může získat každý student prezenční formy studia. Licence ISIC není omezená věkem.


11. Kde najdu přehled slev, které mi karta ISIC přináší?

Průkaz ISIC přináší svému držiteli velké množství slev a výhod v ČR a dalších více než 132 zemích světa.

Slevy na permanentky v lyžařských areálech po celé ČR ve výši 10-30%

Slevy na vstupném na hudební a filmové festivaly ve výši 10-50%

Speciální ceny cestovních produktů – letenky, jízdenky, ubytování, cestovní pojištění a spousta dalších cestovních produktů za nejlepší ceny pro držitele průkazu ISIC.

Restaurace, doprava, obchody, doprava, sport, ... – slevy na více než 2000 obchodních místech po celé ČR.

Aktuální přehled všech slev je na internetových stránkách www.isic.cz.


12. Poskytuje nějaká banka refundaci nákladů na pořízení (licenčního poplatku) průkazu ISIC?

Refundace u jednotlivých bank se liší. Na podmínky připsání příspěvku se informujte ve své bance.


13. Existuje ke kartě ISIC nějaké speciální cestovní pojištění?

K průkazu ISIC si držitel může sjednat výhodné roční cestovní pojištění, a to jak v síti vybraných prodejců, jejichž seznam najdete na www.isic.cz, tak on-line na www.isic.cz. Podmínkou pro uzavření pojištění je u kombinovaného Průkazu studenta s licencí ISIC platná licence ISIC (platnost natištěná na přední straně průkazu v prvním akademickém roce po vystavení průkazu nebo aktuální ISIC revalidační známka).

Cestovní pojištění je poskytováno pojišťovnou UNIQA a je platné vždy na celou dobu aktuální platnosti průkazu ISIC. Cena pojištění začíná na 200 Kč a mění se v závislosti na zvolené variantě. Od roku 2010 je pojištění nově nabízeno i ve variantě pro dlouhodobé výjezdy, a to za 1600 Kč s možností vycestování až na dobu 180 dnů v rámci jednoho výjezdu. Jde tudíž o kvalitní a cenově velmi přijatelné cestovní pojištění např. na studijní stáže v rámci programů Erasmus apod.

Cestovní pojištění UNIQA je jediným garantovaným a oficiálně nabízeným cestovním pojištěním ke kartám ISIC.

Veškeré informace o cestovním pojištění UNIQA a podmínky pojištění najdete na stránkách www.isic.cz.


14. Co mám dělat, když o Průkaz studenta UK s licencí ISIC přijdu (ztrátou, odcizením, zničením atd.)?

Ve vlastním zájmu nahlašte univerzitě ztrátu průkazu v co nejkratším termínu. Můžete tak učinit osobně v nejbližším výdejním centru nebo prostřednictvím internetu. O výměnu si pak můžete zažádat na některém z výdejních center UK.

Při opakovaném vydání průkazu nebo pouzdra je nutno zaplatit náhradu ve výši:

- průkaz studenta UK s licencí ISIC: 430 Kč

- pouzdro: 10 Kč

Tato náhrada se netýká případů výměny průkazu z důvodu změny osobních údajů nebo selhání funkčnosti technických prvků průkazu nezaviněného držitelem.


15. Co mám dělat v případě, že mi nebyla poskytnuta sleva?

Nejprve si zkontrolujte, že máte (měli jste) ke dni uplatnění nároku na slevu platnou licenci ISIC (viz výše). V případě, že ano a přesto vám nebyla poskytnuta sleva, na kterou jako držitel průkazu ISIC máte nárok, oznamte tuto skutečnost společnosti GTS ALIVE s.r.o. (oficiální distributor průkazů ISIC v ČR) prostřednictvím webového formuláře na www.isic.cz. Pracovníci společnosti GTS ALIVE s.r.o. udělají vše proto, aby se situace vyřešila.


16. Kam se mohu obrátit v případě dotazů týkajících se průkazu ISIC?

Kontaktujte ISIC infoservis

pracovní doba: po – pá, 08:00 – 17:00 h.

tel: 226 222 333

e-mail:Poslední změna: 5. červen 2023 16:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám