EUA

European University Association patří k jedné z nejvýznamnějších organizací ovlivňující vysokoškolskou a vědeckou politiku Evropské unie. Evropská univerzitní asociace má 850 členů ve 47 evropských zemích. Poskytuje také jedinečnou expertízu vysokoškolského vzdělávání a vědy jakož i zázemí pro výměnu idejí a zkušeností. Výsledky práce v EUA jsou přístupné pro její členy, partnery na trhu práce, a to v průběhu konferencí, seminářů, pomocí webových stránek a publikací.Evropská univerzitní asociace vznikla sloučením Konference evropských rektorů (CRE) a Konfederace rektorů Evropské unie v roce 2001. Vzhledem k tomu, že Univerzita Karlova byla členem CRE, přešlo její členství automaticky do této nově vzniklé asociace. Členskou základnu tvoří nejvyšší představitelé univerzit (rektoři a prezidenti), národní rektorské konference, univerzitní asociace a univerzitní sítě vysokoškolských vzdělávacích institucí. Sídlem je Brusel.


Asociace se plně ztotožňuje s hodnotami a principy vyhlášenými v roce 1998 Magnou Chartou. Dalšími strategickými partnery jsou Academic Cooperation Association (ACA), Association of Commonwealth Universities (ACU), International Association of Universities (IAU) a International Association of University Presidents (IAUP), UNESCO a OECD.


Institutional Evaluation Programme

Členské univerzity mohou využít tohoto schématu a nechat se posoudit vnějšími auditory z jiných členských univerzit EUA v rámci libovolných oblastí. Vnější auditoři podniknou návštěvu domácí instituce a posoudí skrze rozhovory se zaměstnanci a vedením univerzity, jak situace na domácí instituci vypadá ve srovnání s evropskými předpoklady a standardy. Domácí instituce následně obdrží oficiální zhodnocení spolu s návrhem možných změn.


Poslední změna: 5. prosinec 2022 10:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám