Druhy a výše poplatků v akademickém roce 2009/10
za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok (za započatých 6 měsíců)

za další studijní program

(za rok)

přijímací řízení 2010/11

(v Čj – v Kč/

v Aj)

za studium v anglickém jazyce (za rok)

KTF

9.600,- Kč


2.800,- Kč


550,- Kč

500,- Kč

- v elektronické podobě

20.000,- USD


ETF

9.200,- Kč

2.000,- Kč

500,- Kč

2.500,- EURO

HTF

10.000,- Kč

2.000,- Kč

500,- Kč

-

PF

10.050,- Kč

2.940,- Kč

 588,- Kč

-

1. LF

23.500,- Kč

všeob.lékařství, stomatologie

26.400,-Kč

zubní lékařství

19.400,- Kč

specializace ve zdravotnictví

14.900,- Kč

ošetřovatelství

2.900,- Kč580,- Kč/

50,- EURO

13.000,- EURO

všeobecné lékařství

14.500,- EURO

zubní lékařství

1.500,- EURO

Dr.stud.program - prez.

   1.000,- EURO

Dr.stud.program - komb.

2. LF

 23.526,- Kč

všeob.lékařství.

 19.410,- Kč

specializace ve zdravotnictví

 14.920,- Kč

ošetřovatelství

2.940,- Kč


588,- Kč/

1.000,- Kč

245.000,- Kč 

1. ročník


ostatní roč. dle smlouvy

3. LF

23.500,- Kč

všeobecné lékařství

19.400,- Kč

specializace ve zdravotnictví

14.900,- Kč

ošetřovatelství

2.900,- Kč


580,- Kč

480,- Kč 

- v elektronické podobě

/35,- EURO


290.000,- Kč

při úhradě do 30.10.2009

300.000,- Kč

při úhradě do 30.11.2009

305.000,- Kč

úhrada ve dvou splátkách

LF P

22.000,- Kč  

všeob.lékařství, stomatologie

26.000,- Kč

zubní lékařství

2.500,- Kč


500,- Kč

400,- Kč

- v elektronické podobě


9.200,- EURO

všeob.lékařství

9.800,- EURO

zubní lékařství, stomatol.

LF HK

23.520,- Kč

všeob.lékařství

26.460,- Kč

zubní lékařství

14.880,- Kč

bakalářské studium


2.940,- Kč


580,- Kč

všechna studia v ČJ

900,- Kč

pro 2  mgr.stud. progr.

400,- Kč (700,-)

- v elektronické podobě

/ 1.500,- Kč

290.000,- Kč

všeob.lékařství

320.000,- Kč

zubní lékařství

2.000,- Kč

doktorské studium

FaF

  19.400,- Kč

2.900,- Kč

580,- Kč

6.800,-EURO

Mgr.

5.200,-EURO

Dr.

FF

16.800,- Kč

filologie,anglistika,překlad

čeština v kom.neslyš.,učitelství

14.000,- Kč

ostatní studijní programy

2.400,- Kč


2.000,- Kč

580,- Kč

300,- Kč

- pro studijní obory

povinně dvouoborové

110.000,- Kč

Bc.,Mgr.

70.000,- Kč

Dr.

PřF

15.200,- Kč

1.300,- Kč

580,- Kč

480,- Kč

- v elektronické podobě

6.900,- EURO

Bc.

7.900,- EURO

Mgr.

820 - 6.000,- EURO

Dr.

MFF

21.000,- Kč

fyzika

17.400,- Kč

matematika

13.200,- Kč

informatika

10.200,- Kč

učitelství

2.900,- Kč

550,-Kč

500,- Kč

- v elektronické podobě

6.000,- EURO

PedF

10.000,- Kč

pedagogika, psychologie

11.500,- Kč

ostatní studijní programy

2.940,-Kč


550,-Kč

500,- Kč

- v elektronické podobě

6.000,- EURO

FSV

9.500,- Kč

1.000,- Kč

500,- Kč

450,- Kč

- v elektronické podobě

6.000,- EURO

Mgr.

7.800,- EURO

o.EES.

4.000,- EURO

Dr.

FTVS

19.410,- Kč

specializace ve zdravotnictví 

14.920,- Kč

TVaS

11.550,- Kč

učitelství

2.940,- Kč


580,- Kč

530,- Kč

- v elektronické podobě

200.000,- Kč

specializace ve zdravot.

180.000,- Kč

TV a sport

187.000,- Kč

Dr. studijní program

FHS

10.000,- Kč

human.studia, soc.pol.a soc práce, mediální a komunikační studia

12.000,- Kč

ekologie a ochrana prostředí

1.450,- Kč

588,- Kč

300,- Kč

- v elektronické podobě

-


Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám