Univerzita Karlova je univerzita pro ty, kteří chtějí zažít kvalitní mezinárodní zkušenost

Univerzita Karlova je univerzita pro ty, kteří chtějí zažít kvalitní mezinárodní zkušenost

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz                          


TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 9. června 2011 - Chcete-li během studia na vysoké škole vycestovat do zahraničí na odbornou stáž či studijní pobyt, největší šanci máte jako student Univerzity Karlovy. Stejně na tom budete, pokud chcete mít jako spolužáka studenta původem ze země Evropské unie. Univerzita Karlova je pro zahraniční studenty atraktivní destinací a v Česku tak nemá konkurenci. Dokazují to statistiky nedávno zveřejněné Evropskou komisí pro vzdělávání, ze kterých vyplývá, že nejstarší česká univerzita vyslala prostřednictvím programu Erasmus do zahraničí v akademickém roce 2009/2010 celkem 1085 studentů*. Umístila se tak na 9. místě mezi evropskými univerzitami. Z českých univerzit zamířil na zkušenou do zahraničí téměř každý 5. student** právě z Univerzity Karlovy.

Univerzita Karlova je však také stále atraktivnější pro zahraniční studenty. Zde zaujímá UK 13. místo mezi evropskými univerzitami s počtem 1 036*** přijatých studentů, což je 36 % z celkového počtu zahraničních studentů v ČR. Tento podíl mobilit UK zůstává dlouhodobě vysoký i přes významné rozšíření programu Erasmus na veřejných vysokých a vyšších odborných školách a soukromých vysokých školách v posledních letech. V tomto roce navíc s největší pravděpodobností dojde k převýšení počtu přijatých studentů nad studenty vyslanými. Předpokládaný počet přijatých studentů totiž činí 1 093 a počet studentů, kteří vycestovali pak 1 058.

Univerzita Karlova nabízí svým studentům možnosti zahraničního pobytu v 31 evropských zemích. Kromě všech 27 zemí EU to jsou státy EFTA (s výjimkou Lichtenštejnska) a kandidátské země Turecko a Chorvatsko. „Celkem má UK uzavřeno 1 538 bilaterálních dohod pro rok 2011/2012, které nabízejí přes 3 000 studijních míst. UK má v rámci programu LLP/Erasmus 568 partnerských univerzit v zahraničí,“ říká rektor Univerzity Karlovy prof. Václav Hampl a dodává „Mezi tyto partnery patří podle světových hodnocení zpravidla nejprestižnější evropské univerzity“. I to umožnilo Univerzitě Karlově vyslat do zahraničí letos již 10 000. studenta. Jedná se o studentku Právnické fakulty UK, která je v současné době na ročním studijním pobytu ve Francii. Takového jubilejního čísla nedosáhne žádná další vysoká škola v ČR do konce plánované první etapy programu LLP/Erasmus, tedy do roku 2013/2014.

* Statistiky UK uvádí 1085 studentů, z toho však 15 studentů studovalo ve Švýcarsku, které EU do statistik nezahrnuje.

** Počet vyslaných studentů programu Erasmus v průběhu let 1998–2010: celá ČR 44 842 studentů, z toho Univerzita Karlova 9 554 studentů, tedy 21,31%.

*** Statistiky UK uvádí 1 036 studentů oproti číslu 997 Evropské komise. Pravděpodobně jde o chybu způsobenou nepozorností na straně některé z partnerských univerzit.


V roce 2009/2010 UK vykázala následující mobility:

Vyslaní (out):

studenti – studijní pobyty: 1 062

studenti – praktické stáže: 23

pedagogové – výukové pobyty: 155

zaměstnanci – školeni: 10

Celkem: 1250 mobilit (out)


Přijatí (in):

studenti – studijní pobyty: 1 029

studenti – praktické stáže: 7

pedagogové – výukové pobyty: 136

zaměstnanci – školeni: 24

Celkem: 1 196 mobilit (in)

Celkový počet mobilit v roce 2009/2010 byl 2 446.

Program Erasmus je spolufinancován ze zdrojů EU a MŠMT ČR a byl vytvořen se záměrem podpořit vzájemné vztahy a spolupráci vysokých škol v rámci evropského prostoru, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr. V roce 2006/2007 byla ukončena druhá etapa programu Erasmus. Od roku 2007/2008 je program Erasmus součástí Programu celoživotního učení - Lifelong Learning Programme (LLP).

Vývoj mobility studentů (studijní pobyty a praktické stáže) přikládáme v grafu včetně očekávaného roku 2010/11.

Další informace zde

Statistiky Evropské komise naleznete zde


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má

17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť

pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám