Fakulta tělesné výchovy a sportu

Platné vnitřní předpisy Fakulty tělesné výchovy a sportu

Vnitřní předpis

Schváleno

AS fakulty

Schváleno

AS UK

Datum

účinnosti

soubor všech vnitřních předpisů (word)


23. 6. 2017

Statut

11. 5. 1999

11. 6. 1999

1. 10. 1999

- 1. změna

11. 1. 2000

28. 6. 2000

28. 6. 2000

- 2. změna

14. 11. 2006

26. 1. 2007

26. 1. 2007

- 3. změna

12. 6. 2012

19. 10. 2012

1. 11. 2012

- 4. změna

13. 5. 2014

10. 10. 2014

10. 10. 2014

Volební a jednací řád AS

13. 4. 1999

11. 6. 1999

1. 7. 1999

Jednací řád VR

10. 9. 2013

21. 3. 2014

1. 4. 2014

Disciplinární řád

27. 4. 1999

11. 6. 1999

1. 10. 1999

- 1. změna

11. 12. 2012

15. 3. 2013

Pravidla pro organizaci studia1

23. 5. 2006

26. 1. 2007

31. 1. 20073

Pravidla pro přiznávání stipendií

13. 11. 2007

30. 11. 2007

5. 12. 2007

Rigorózní řád

19. 10. 1999

12. 11. 1999

1. 10. 1999

- 1. změna

11. 12. 2012

15. 3. 2013

1. 4. 2013

Řád přijímacího řízení

27. 4. 1999

11. 6.1999

1. 10. 1999

Studijní a zkušební řád2

27. 4. 1999

11. 6. 1999

1. 10. 1999

Stipendijní řád

27. 4. 1999

11. 6. 1999

1. 10. 1999

Řád doktorského studia2

5. 5. 1999

11. 6. 1999

1. 7. 1999


_________________________________

Poznámky:

  1. Tento předpis se uplatňuje na studenty, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě počínaje 12. 7. 2006.

  2. Tento předpis upravuje práva a povinnosti pouze těch stávajících studentů, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě před 12. 7. 2006, nestanoví-li Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze jinak.

  3. Některá ustanovení nabývají účinnosti od jiného data.

V případě potřeby kontaktujte prosím .


Poslední změna: 21. leden 2018 23:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám