Filozofická fakulta

Jednota klasických filologů

Jednota klasických filologů je spolek, který se orientuje především na pravidelnou publikační a přednáškovou činnost v oboru klasických studií. Působí jako vědecká společnost při Akademii věd ČR. Od roku 1959 vydává JKF časopis Auriga - Zprávy Jednoty klasických filologů, v němž jsou publikovány kratší odborné stati, recenze a aktuální informace o rozvoji klasických studií v České republice i zahraničí.


JKF sdružuje badatele, pedagogické pracovníky i studenty oboru klasických studií. Podmínkou členství je věk min. 18 let. Členové jsou pravidelně zváni na přednášky, exkurze a jiné akce pořádané JKF. Dvakrát ročně je členům rozesíláno aktuální číslo časopisu Auriga - ZJKF.


Stránky spolku: http://jkf.ff.cuni.cz/cs/

Katharsis

Spolek sdružuje studenty, absolventy a příznivce oboru estetika. Založili jej čtyři studenti estetiky na FF UK v roce 2016, aby poskytl prostor pro studentské aktivity a vzájemnou spolupráci. Organizuje akce jak pro studenty, tak i pro veřejnost. Chce rozšířit povědomí o estetice jako vědním oboru a neodborné veřejnosti ukázat, že témata estetiky často prochází jejich životem a že jim tento obor není vzdálen.


Stránky spolku: http://katharsis.ff.cuni.cz/

SOCKA - Spolek studentů sociologie

SOCKA, Spolek studentů sociologie FF UK, je platforma pro setkávání studentů, vyučujících, absolventů a zájemců nejen o sociologii jako univerzitní obor, ale i o společnost a společenské otázky ve svém širokém záběru, fungující od roku 2013. Funguje jako instituce k prohlubování zájmu o obor a zároveň jako nástroj pro jeho přesah za běžné akademické pojetí.


Mezi jeho pravidelné aktivity patří SOCINEMA, pravidelné promítání filmů se sociologicky relevantní tématikou, na které navazují diskuze na aktuální témata. Dále spolek každoročně pořádá Sociologickou Vánočku, kde mají možnost se potkat všichni jedinci spojeni s Katedrou sociologie – studenti, vyučující, absolventi a další.


Informace a aktuality sledujte na Facebooku: https://cs-cz.facebook.com/spoleksocka/ 

Experimentální laboratoř PLESS

Laboratoř PLESS (nebo-li Prague Laboratory for Experimental Social Sciences) vznikla v roce 2013 při Katedře psychologie na FF UK. Jejím posláním je poskytovat studentům FF UK zázemí pro výzkum a výuku experimentální metodologie a popularizovat inovace a aktuální poznatky psychologického výzkumu mezi odbornou i laickou veřejností.


Webové stránky: http://pless.cz/


Kontakt:

Experimentální laboratoř PLESS

Katedra psychologie FF UK v Praze

Celetná 20

116 42 Praha 1


Email:


Česká asociace studentů psychologie (Psychočas)

Česká asociace studentů psychologie, z. s. (Psychočas) je dobrovolným sdružením studentů a absolventů psychologie a dalších přizvaných osob působícím na území České republiky.


Psychočas je členem Evropské federace psychologických studentských asociací a České rady dětí a mládeže, se kterými rozvíjí aktivní spolupráci. Dále spolupracuje s katedrami psychologie a profesními organizacemi psychologů, podílí se na řadě projektů a poskytuje sekundární vzdělávání studentům psychologie. V současné době je Psychočas aktivní na pobočkách v Brně, Českých Budějovicích, Olomouci, Ostravě a Praze.


Odkaz: http://www.caspos.cz/


Kontakt:

Katedra psychologie FF UP

Vodární 6

771 80 Olomouc


Email: ,


Spolek studentů historie FFabula

Spolek studentů historie od svého založení v roce 2010 pořádá čtecí semináře, večery kritického klubu a celou řadu společenských akcí.


Členem Spolku se může stát jakýkoliv student oboru historie na FF UK, pokud o členství projeví zájem písemnou formou. Stejně tak se ovšem mohou stát členy i studenti jakékoliv vysoké školy a fakulty na území celé České republiky, pokud bude jeho členství schváleno výborem spolku. Podobně mohou do spolku vstoupit i absolventi oboru historie FF UK.


Webová stránka: http://www.ffabula.cz/cs/


Kontakt:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

(Sekretariát ústavu českých dějin)

Náměstí Jana Palacha 2,

116 38, Praha 1


Email: ,


Klub absolventů a přátel FF UK

Členy Klubu absolventů a přátel FF UK se mohou stát absolventi, studenti, akademici a ti všichni, kteří Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy podporují svým kladným vztahem k fakultě.


Hlavní poslání klubu:

  • Rozvoj spolupráce mezi studenty a absolventy, tj. výměna zkušeností a informací, spolupráce formou brigád, stáží, praxí a mentoringu apod.

  • Rozvoj kontaktů mezi absolventy

  • Šíření informací o veškerém dění na FF mezi absolventy

  • Nabídka šíření informací o volných pracovních místech na fakultě i mimo ni mezi absolventy

  • Nabídka spolupráce rozmanitého charakteru (tj. např. koncerty, výstavy, přednášky, workshopy apod.)  v rámci otevřeného kampusu Hybernská


Registrace do klubu: https://www.ff.cuni.cz/absolvent/

Facebook: facebook.com/absolventi.ffuk

LinkedIn: linkedin.com/school/18203458


Koordinátor programu absolvent:

Mgr. Veronika Nováková, Ph.D.

email:

tel.: +420 702 056 654Poslední změna: 25. květen 2023 21:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám