Pražský veletrh Gaudeamus se blíží. Poznejte studium na Univerzitě Karlově

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz
TISKOVÁ ZPRÁVAPraha 24. ledna 2014 – Na pražském výstavišti v Holešovicích brzy začne 21. ročník evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. 17 fakult univerzity, Ústav jazykové a odborné přípravy, Koleje a menzy a Informačně-poradenské centrum budou reprezentovat současní studenti a zaměstnanci univerzity v atraktivních kulisách. Veletrh se koná 28. – 29. ledna v pavilonech D a E.Do výstavních prostor Univerzita Karlova přiváží novou expozici, která je koncipována ve tvaru kruhu, jenž vytváří obvodovou kulisu pro jednotlivé informační pulty. Ve vnitřní části expozice bude probíhat doprovodný program Věda pro život. Tento kruhový koncept UK poprvé vyzkoušela na podzimním veletrhu Gaudeamus v Brně a mezi návštěvníky sklidil velmi pozitivní ohlas.  Každou fakultu budou zastupovat dva její studenti, kteří zájemcům univerzitu i nabídku studijních oborů představí a zprostředkují jim přímé zážitky a zkušenosti se studiem.


Součástí veletrhu je doprovodný program Věda pro život. Tento program se v rámci prezentace UK bude nově odehrávat uvnitř kruhové zóny a představí se zde lékařské fakulty, Matematicko-fyzikální fakulta, Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta či Fakulta tělesné výchovy a sportu. Návštěvníci se budou moci seznámit s nejnovějšími vědeckými poznatky, přírodními jevy či chemickými pokusy. Veškeré zajímavosti si budou moci přitom sami vyzkoušet.


V rámci doprovodného programu se též uskuteční akce Jedna noc s informatikou, která představí formou přednášek a interaktivních stánků zajímavé a netradiční aspekty informatiky a IT. Akce se koná 28. ledna od 15. hod. v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty UK na Malostranském náměstí.


Bližší informace o veletrhu Gaudeaumus jsou k dispozici na stránkách časopisu iForum Univerzity Karlovy.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám