Opatření rektora UK č. 6/2014

Název:

Harmonogram akademického roku 2014/15

K provedení:

čl. 3 odst. 1 a 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

1. února 2014

[zrušeno OR č. 12/2017]


Harmonogram akademického roku 2014/15

 1. Harmonogram

  • 1. října 2014 – zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2014/2015

  • 22. prosince 2014 – 4. ledna 2015 vánoční prázdniny

  • 16. února 2015 zahájení letního semestru akademického roku 2014/2015

  • 1. července 2015 – 31. srpen 2015 letní prázdniny

  • 30. září 2015 – konec akademického roku 2014/2015

 2. Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu UK děkani fakult stanoví svým opatřením termín zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti. S přihlédnutím ke koordinaci výuky a s ohledem na prostupnost studia se

    a. 

  stanoví, aby období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v zimním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo období od 15. září 2014 do 21. září 2014 a období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v letním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo týden od 9. února 2015 do 15. února 2015; v těchto obdobích musí být umožněn zápis předmětů pro studenty jiných fakult,

    b. 

  doporučuje, aby zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 12. ledna 2015 až 15. února 2015 a zkouškové období letního semestru na období 25. května 2015 až 30. června 2015.

 3. V době od 1. září do 30. září 2015 lze konat zkoušky za daný akademický rok a vypisovat termíny pro státní závěrečné zkoušky.

 4. Do 31. března 2014 proděkani pro studium nebo jimi pověřené osoby sdělí Odboru pro studium a záležitosti studentů RUK navrhované termíny hromadných elektronických zápisů do předmětů a rozvrhu a navrhované termíny zahájení elektronického přihlašování studentů fakulty na termíny zkoušek, a to pro oba semestry akademického roku 2014/2015. Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK předložené návrhy termínů posoudí z hlediska případných vzájemných kolizí, jejichž řešení s příslušnými fakultami projedná, a nejpozději do 30. dubna 2014 definitivní termíny potvrdí a též zveřejní.

 5. Termín rektorského dne je stanoven na 13. května 2015.V Praze dne 27. ledna 2014


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám