Opatření rektora UK č. 16/2014

Název:

Vlajková dekorace ve Velké aule Karolina

K provedení:

-

Účinnost:

17. dubna 2014

[zrušeno OR č. 30/2021]


Vlajková dekorace ve Velké aule Karolina

U příležitosti 10. výročí vstupu České republiky do Evropské unie,

kterým se obnovila příslušnost naší země v rodině evropských států,

a znovu tak potvrdila účast Univerzity Karlovy ve společenství předních evropských univerzit

vydávám toto opatření:

Čl. 1

  1. Pořadí vlajek České republiky, Evropské unie a Hlavního města Prahy ve vlajkové dekoraci umístěné v čele Velké auly Karolina se na základě právních předpisů České republiky1 a pravidel pro vyvěšování vlajek na území České republiky2 stanoví z pohledu pozorovatele zleva doprava takto


    ČR – EU – P – ČR – EU – P – ČR – EU – X – P – ČR – EU – P – ČR – EU – P – ČR,


    přičemž ČR značí vlajku České republiky, EU vlajku Evropské unie a P vlajku Hlavního města Prahy.

  2. Prostřední žerď se z důvodů pietní vzpomínky neobsazuje.

Čl. 2

  1. Toto opatření se vydává na základě předchozího expertního posouzení3 a souhlasného stanoviska Historické komise Univerzity Karlovy ze dne 4. února 2014.

  2. Vlajková dekorace ve Velké aule Karolina se uvede do souladu s tímto opatřením nejpozději do 2. května 2014.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 17. dubna 2014.V Praze dne 16. dubna 2014


prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke staženíPoznámky

1

Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, v platném znění a zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění.

2

Petr Exner - Pavel Fojtík - Zbyšek Svoboda: Vlajky, prapory a jejich používání. Základní pravidla pro vyvěšování vlajek na území České republiky, Praha 2013 (2. vydání).

3

Expertní posudek České vexilologické společnosti ze dne 12. 2. 2014.


Poslední změna: 2. červenec 2021 20:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám