Opatření rektora UK č. 33/2014

Název:

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. listopad 2014

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

I.

1. Do správy 2. lékařské fakulty se svěřují následující nemovitosti:


- v katastrálním území Motol, obec Praha, zapsané na Katastrálním úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 50

 • pozemek parc. č. 405/29, o výměře 1 172 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p., č.e.


II.

 1. Opatření rektora č. 20/2002 se mění tak, že se v příloze tohoto Opatření vypouští položka:

  poř. číslo 5 - okres Praha, obec Praha 5, k.ú. Motol, objekt na pozemku parc. č. 405/25, č.p. 130, ul. Plzeňská – výukový objekt „C“

  poř. číslo 6 - okres Praha, obec Praha 5, k.ú. Motol, pozemek parc. č. 405/25 o výměře 533 m², zastavěná plocha, ul. Plzeňská

  poř. číslo 7 - okres Praha, obec Praha 5, k.ú. Motol, objekt na pozemku parc. č. 405/26, č.p. 130, ul. Plzeňská – výukový objekt „D“

  poř. číslo 8 - okres Praha, obec Praha 5, k.ú. Motol, pozemek parc. č. 405/26, o výměře 356 m², zastavěná plocha, ul. Plzeňská.


III.

 1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 10.10.2014.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1.11.2014.V Praze dne 30. října 2014

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám