Opatření rektora UK č. 34/2014

Název:

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. listopad 2014

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

I.

1. Do správy Lékařské fakulty v Plzni se svěřují následující nemovitosti:


- v katastrálním území Plzeň, obec Plzeň, zapsané na Katastrálním úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň, na listu vlastnictví č. 10430


 • pozemek parc. č. 10117, o výměře 473 m², zastavěná plocha a nádvoří

 • pozemek parc. č. 10118, o výměře 343 m², zastavěná plocha a nádvoří

 • pozemek parc. č. 10119, o výměře 322 m², ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 10120, o výměře 790 m², ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11549/2, o výměře 1 498 m², ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11549/7, o výměře 2 504 m², ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11581, o výměře 731 m², ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11582, o výměře 1 258 m², ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11583, o výměře 2 165 m², ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11586/1, o výměře 3 928 m², ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11641/1, o výměře 1 754 m², orná půda

 • pozemek parc. č. 11643, o výměře 1 725 m², trvalý travní porost

 • pozemek parc. č. 11644, o výměře 1 105 m², ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11645/1, o výměře 44 349 m², orná půda


II.

 1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 10.10.2014.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1.11.2014.V Praze dne 30. října 2014

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám