Opatření rektora UK č. 43/2014

Název:

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. prosince 2014

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

I.

1. Do správy Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se svěřují následující nemovitosti:


 • v katastrálním území Hradec Králové, obec Hradec Králové, zapsané na Katastrálním úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 3094

  • pozemek parc. č. 1907, o výměře     1 194 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p. nebo event., stavba občanského vybavení


 • v katastrálním území Třebeš, obec Hradec Králové, zapsané na Katastrálním úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 21903

  • pozemek parc. č. 170/1, o výměře 6 860 m², ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 170/3, o výměře 682 m², ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 201/35, o výměře 210 m², ostatní plocha


 • v katastrálním území Malšovice u Hradce Králové, obec Hradec Králové, část obce Malšovice, zapsané na Katastrálním úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 3985

  • stavba č.p. 683, jiná stavba, postavená na pozemcích parc. č. st. 1376/1, st. 1376/3.II.


 1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 21. listopadu 2014.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. prosince 2014.V Praze dne 28. listopadu 2014

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám