Opatření rektora č. 3/2016

Název:

Harmonogram akademického roku 2016/17

K provedení:

čl. 3 odst. 1. a 2. Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

Účinnost:

19. února 2016

[Zrušeno OR č. 14/2017]


Harmonogram akademického roku 2016/17

 1. Harmonogram

  1. října 2016

  zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2016/17

  23. prosince 2016 - 2. ledna 2017

  vánoční prázdniny

  20. února 2017 

  zahájení letního semestru akademického roku 2016/2017

  1. července 2017 – 31. srpen 2017

  letní prázdniny

  30. září 2017

  konec akademického roku 2016/2017

 2. Podle čl. 3 odst. 3. Studijního a zkušebního řádu UK děkani fakult stanoví svým opatřením termín zkouškových období, začátky výuky a další podrobnosti. S přihlédnutím ke koordinaci výuky a s ohledem na prostupnost studia se doporučuje, aby:

    a. 

  začátek výuky byl v zimním semestru stanoven na 3. října 2016;

    b. 

  období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v zimním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo období od 26. září 2016 do 2. října 2016 a období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v letním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo týden od 6. února 2017 do 12. února 2017. V těchto obdobích musí být umožněn zápis předmětů pro studenty jiných fakult;

    c. 

  zkouškové období zimního semestru  se stanoví od  16. ledna 2017  do 19. února 2017 a zkouškové období letního semestru  od 29. května 2017 do 30. června 2017;

    d. 

  Děkan může svým opatřením stanovit zkouškové období i v měsíci červenec až  září 2017.

 3. Do 31. března 2016 proděkani pro studium nebo jimi pověřené osoby sdělí odboru pro studium a záležitosti studentů RUK navrhované termíny hromadných elektronických zápisů do předmětů a rozvrhu a to pro oba semestry akademického roku 2016/2017.


  Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK ve spolupráci s UVT UK předložené návrhy termínů posoudí z hlediska případných vzájemných kolizí, jejichž řešení s příslušnými fakultami projedná, a nejpozději do 30. dubna 2016 definitivní termíny potvrdí.

 4. Termín rektorského dne je stanoven na 17. května 2017.

               


V Praze dne 8. února 2016

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám