Opatření rektora č. 19/2016

Název:

Vyhlášení 14. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2017)

K provedení:

čl. 4 odst. 7 Zásad činnosti Grantové agentury Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. září 2016

[zrušeno OR č. 48/2021]


Vyhlášení 14. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (rok 2017)

Čl. 1 - Přihlášky nových projektů

 1. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Přihlášky nových projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. října 2016.

 3. Lhůtu pro podání přihlášek nových projektů na fakultě stanoví děkan.

 4. Lhůta pro podání přihlášek nových projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 24. listopadu 2016.

 5. Limity finančních prostředků pro nové projekty jsou stanoveny opatřením rektora č. 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012, č. 18/2013, č. 22/2014 a č. 19/2016.


Čl. 2 - Žádosti o pokračování projektů

 1. Žádosti o pokračování projektů se podávají prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Žádosti o pokračování projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. října 2016.

 3. Lhůtu pro podání žádostí o pokračování projektů na fakultě stanoví děkan.

 4. Lhůta pro podání žádostí o pokračování projektů na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 23. ledna 2017.

 5. Limity finančních prostředků všech pokračujících projektů jsou stanoveny opatřeními rektora 34/2009, ve znění opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012, č. 18/2013 a č. 22/2014 a č. 20/2016.


Čl. 3 - Závěrečné zprávy

 1. Závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů se podávají výhradně elektronickým způsobem, a to prostřednictvím aplikace přístupné z www.cuni.cz, sekce „Věda a výzkum/Grantová agentura UK“ (http://www.cuni.cz/UK-33.html).

 2. Závěrečné zprávy projektů lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 6. října 2016.

 3. Lhůtu pro podání závěrečných zpráv na fakultě stanoví děkan.

 4. Lhůta pro podání závěrečných zpráv na odbor pro vědu a výzkum RUK (elektronickým způsobem hromadně za fakultu) je stanovena na 6. dubna 2017.1V Praze dne 29. 6 . 2016


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.pdf ke stažení

Poznámky

1

Tento termín je platný i pro projekty s označením „hodnocení odloženo“.


Poslední změna: 7. prosinec 2021 18:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám