Podpora studentských spolků UK

Důležité odkazy

Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů, Opatření rektora č. 13/2018

Pravidla podpory zájmové činnosti studentů UK

Postup při podávání žádosti o podporu zájmové činnosti studentů

Postup při registraci spolku na UK

Informace o spolcích UK


Zvláštní výzva na podporu on-line aktivit studentů v době pandemie covid 19


Studentské žádosti o finanční podporu tzv. na univerzitě jsou projednávány na zasedání Sociální komise. Informace i jejím zasedání naleznete v kalendáři termínů AS UK.

Studentské žádosti o finanční podporu na fakulách jsou projednávány na zasedání Hodnotící komise.Pro interní komunikaci studentských spolků, studentských senátorů a dalších aktivních studentů organizujících zájmovou a spolkovou činnost na UK byla zřízena facebooková skupina Studentské spolky na UK. Skupina byla založena jako uzavřená, je možné ji tedy dohledat pomocí odkazu, členství na žádost schválí správci skupiny na základě zodpovězení dotazu: "Členem/členkou jakého spolku jste, příp. z jakého jiného důvodu žádáte o členství v této skupině?" Skupina má sloužit jako platforma pro sdílení důležitých informací od spolků, AS UK či IPSC směrem k otázkám zájmových aktivit. Může sloužit též jako skupina pro kladení dotazů či zveřejňování odkazů na spolkové akce s nadfakultním přesahem.


Grémium spolků při AS UK

Grémium spolků je neformální uskupení, které vzniklo pro zlepšení komunikace mezi jednotlivými spolky UK a Univerzitou. Jeho hlavní funkcí je sdělování a zasazení se o lepší informovanost a podporu fungování spolků UK.


Jednotlivá zasedání svolává místopředseda AS UK, jakožto rektorem pověřená osoba za spolkovou činnost na Univerzitě Karlově.


Zápisy


Datum zasedání


Zápisy

14.12.2016

Zápis

26.2.2019

Zápis


Kalendář termínů AS UK


Poslední změna: 25. březen 2021 11:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám