Kucera Scholarship

Jedná se o stipendijní studijní pobyt na University of St. Thomas (St. Paul, Minnesota, USA), který od akademického roku 2020/2021 bude probíhat v rámci meziuniverzitní dohody mezi Univerzitou Karlovou a University of St. Thomas. Studenti tedy nehradí školné a stipendium ve výši 3.000 USD na semestr částečně pokryje náklady na ubytování a stravu v univerzitním kampusu.

Pro studenty UK jsou k dispozici dvě semestrální/jedno roční místo, musí se však jednat o studenty české národnosti a s trvalým pobytem v ČR. Výběrové řízení na Odboru zahraničních vztahů Rektorátu UK probíhá jednou ročně, pro pobyty v ak. roce 2020/2021 je termín pro dodání přihlášek na OZV 15. 11. 2019. Přehled dokumentů požadovaných pro výběrové řízení a informaci ohledně fakultního termínu obdrží studenti na své fakultě.

Výběrové řízení je určeno pro studenty bakalářského a magisterského stupně studia, je však možné vybrat si pouze kurzy na úrovni undergraduate.


Informace o univerzitě

Přehled programů undergraduate

Katalog kurzůKontakt:

Mgr. Jitka Černá

Odbor zahraničních vztahů

E-mail:Poslední změna: 18. říjen 2019 15:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám