ARCHIV

ALFA

Program ALFA - ukončený program TA ČR, který byl zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a v oblasti udržitelného rozvoje dopravy.


Identifikační kód programu: "TA"

Doba trvání programu: 2011 - 2019, tj. 9 let

Délka řešení programu: min. 24 měsíců (2 roky) - max. 72 měsíců (6 let)


BETA


Program BETA - je programem veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy. Vprůběhu každého kalendářního roku do roku 2015 včetně proběhne identifikace výzkumných potřeb orgánů státní správy. Vybrané výzkumné potřeby slouží jako základ pro zpracování zadávací dokumentace k veřejným zakázkám ve VaVaI, které budou vyhlašovány po celou dobu trvání programu.Identifikační kód programu: "TB"


Doba trvání programu: 2012 - 2016, tj. 5 let


Doba realizace schválených veřejných zakázek: min. 6 měsíců - max. 36 měsíců


GAMA


Program GAMA byl zaměřen na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (dále jen „VaV“) z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Hlavním cílem programu je podpořit a významně zefektivnit transformaci výsledků VaV, dosažených ve výzkumných organizacích a/nebo ve spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a podniky, do podoby praktické aplikace umožňující jejich komerční využití a podpořit tak jejich zavedení do praxe.


Program byl rozdělen na dva podprogramy s odlišným způsobem realizace i příjemci podpory.


PP1 - proof-of-concept: příjemci v PP1 mohou být pouze VO. PP1 je zaměřen na podporu ověření praktické využitelnosti výsledků VaV, které vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových / zdokonalených produktech, výrobních postupech / službách s vysokou přidanou hodnotou a velkou pravděpodobností posílení konkurenceschopnosti. PP1 dále systémově podporuje fázi VaV od dosažení prakticky využitelného výsledku VaV po ověření možností jeho komerčního využití ve formě modelu, funkčního vzorku či prototypu.

Délka řešení projektů v PP1: min. 36 měsíců - max. 60 měsíců.

Délka trvání "dílčích" projektů: min. 6 - max. 36 měsíců.


PP2 - podpora komercializace výsledků VO: příjemci v PP2 mohou být pouze podniky. VO se mohou účastnit PP2 pouze jako další účastníci. PP2 je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a zejména experimentálního vývoje vedoucích prokazatelně ke komercializaci získaných výsledků, která však již nebude podporována. Jedná se o podporu projektů zahrnujících dokončení funkčního prototypu, ověření jeho vlastností, ověření zkušební série a posouzení veškerých technologických, ekonomických, sociálních, zdravotních a dalších dopadů inovovaného výrobku resp. služby.

Délka řešení projektů v PP2: min. 12 měsíců - max. 36 měsíců.


OMEGA


Program OMEGA - ukončený program TAČR, jehož cílem bylo posílení výzkumných aktivit v oblasti aplikovaných společenských věd a uplatnění výsledků těchto aktivit pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky, zvýšení kvality života jejich obyvatel a vyvážený socio-ekonomický rozvoj společnosti v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace.
Poslední změna: 15. květen 2019 13:09 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám