Často kladené dotazy (FAQ)

Otázky a odpovědi v souvislosti s přijímacím řízením

Detailní informace naleznete v sekci "Přijímací řízení"

Otázky a odpovědi v souvislosti s ubytováním studentů na kolejích UK

Detailní informace naleznete na stránkách Kolejí a Menz

Otázky a odpovědi v souvislosti se sociálními stipendii a stipendii na podporu ubytování

Detailní informace naleznete v sekci "Stipendia"

Otázky a odpovědi v souvislosti s doktorským studiem

Detailní informace naleznete v sekci "Doktorské studium"

Otázky a odpovědi v souvislosti s poplatky za delší a poplatky za další studium

Detailní informace naleznete v sekci "Poplatky spojené se studiem"

Otázky a odpovědi v souvislosti s vydáváním opisu - duplikátu dokladů o studiu

Ztatil jsem vysokoškolský diplom, jak a kde získám nový?

Opis diplomu vystavuje na základě zápisu v matrice Archiv Univerzity Karlovy. Více informací naleznete v opatření rektora č. 34/2019


Ztratil jsem dodatek k diplomu, jak a kde získám nový?

Duplikát dodatku k diplomu vystavuje Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK. Více informací naleznete v opatření rektora č. 34/2019

Otázky a odpovědi v souvislosti s přiznáváním titulů

Kde mohu najít přehled všech akademických titulů?

Přehled všech akademických titulů, které lze získat studiem na VŠ, je uveden v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.


Poslední změna: 9. červen 2020 14:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám