4EU+ pro akademické pracovníky

Nepřehlédněte:

Ve snaze upevňovat a rozšiřovat spolupráci své akademické komunity otevírá Aliance 4EU+ dvě nové pilotní výzvy, které umožní akademikům, vědcům a studentům sedmi 4EU+ univerzit rozvíjet kolaborativní projekty a společně růst.
  • 4EU+ akademikům přináší možnost navázat novou zahraniční spolupráci na vzdělávacích a vědeckých projektech.


  • Aktuální nabídku kurzů pro akademické pracovníky a dalších příležitostí v rámci 4EU+ můžete sledovat zde.


  • V případě zájmu o rozvoj spolupráce v rámci aliance nabízí UK akademickým pracovníkům pomoc s podáním přihlášky a identifikace vhodných projektů, do kterých se zapojit.


  • Možnost výjezdu na partnerskou univerzitu.


  • Bližší informace poskytne 4EU+ local office na UK.Vytvoření Aliance 4EU+ bylo strategickým rozhodnutím vedení zapojených institucí a jedná se o iniciativu zahrnující celé univerzity. To, jakou konkrétní podobu aktivity a klíčové alianční projekty mají a budou mít, nicméně závisí hlavně na vás, akademických pracovnících. Jedním ze základních principů fungování aliance je bottom-up přístup, tedy snaha neurčovat projektové aktivity shora, ale dát prostor nápadům a spolupráce, které přirozeně vznikají na všech úrovních univerzity.


Na základě analýzy již existujících vědeckých a vzdělávacích spoluprací byly na samém počátku fungování aliance ustanoveny čtyři Flagshipy, multidisciplinární oblasti reflektující zásadní výzvy dnešního světa, do kterých se společné projekty soustředí:


  1. Zdraví ve městech a demografická změna

  2. Evropanství: multilingvismus, plurality a občanství

  3. Digitalizace, modelování, transformace

  4. Enviromentální tranzice


Aliance podporuje navazování kontaktů a spolupráce zejména v těchto široce pojatých oblastech. Univerzita Karlova podporuje nově vznikající primárně vědecké projekty formou tzv. minigrantů (seed funding). V prvních letech fungování aliance se takto podařilo podpořit desítky aktivit různého zaměření ze široké škály oblastí.


Přes šedesát vzdělávacích aktivit bylo podpořeno v rámci dvou výzev spadajících do celoaliančního pilotního projektu European Universities, jehož základním stavebním kamenem je inovativní vzdělávání. Dalším krokem v budování 4EU+ vzdělávací nabídky je spuštění tzv. Flagship learning pathways, flexibilních výukových cest zabudovaných do vzdělávacích programů jednotlivých univerzit. V akademickém roce 2022/2023 otevření svých learning pathways pilotně testuje Flagship 2. Součástí nabídky jsou kromě společných aktivit připravených napříč 4EU+ univerzitami (tzv. "joint courses") i kurzy, které vyučující pravidelně otevírají 4EU+ studentům prostřednictvím virtuální mobility (tzv. "shared courses").


Aliance jako taková není grantovou agenturou a nefinancuje implementaci společných projektů, snaží se ale různými způsoby pomáhat zabezpečit udržitelnost aktivit, které vznikají. S cílem pomoci týmům zabezpečit navazující financování vznikla tzv. virtual development office (VDO) skládající se z odborníků ze všech členský institucí. Kontaktní osobou na UK je Mgr. Eva Matějcová.


Na každé univerzitě funguje 4EU+ local office, která se stará o koordinaci všech oblastí spolupráce a mohou se na ni obracet akademici, kteří by se rádi zapojili do aliančních aktivit, ale zatím nemají kontakty na ostatních partnerských univerzitách. V případě UK spadá local office pod Evropské centrum.


4EU+ local office na UK


Zapojení do aliance 4EU+ akademikům přináší možnost navázat novou zahraniční spolupráci, spojit síly a kapacity a podílet se na inovativních vzdělávacích a vědeckých projektech. Je to příležitost internacionalizovat univerzitu, propojovat studijní programy a umožnit studentům převzít aktivní roli v rozhodování o svých studijních cestách.  


V neposlední řadě jde i o příležitost dále se rozvíjet a využít zkušenosti expertů v různých oblastech, které se aliance snaží zprostředkovat (např. workshopy ABC- Learning Design metody, research-based education a další).Poslední změna: 5. duben 2023 15:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Evropské centrum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám