4EU+ pro akademické pracovníky

Nepřehlédněte:


4EU+ Visiting Professorships 2024-2025


Deadline pro podání žádosti: 20. května 2024

Informační webinář: 18. dubna, 16:00


Aliance 4EU+ v rámci svého dlouhodobého úsilí o posilování meziuniverzitní spolupráce a excelence vyhlašuje druhý ročník iniciativy Visiting Professorships. Tento program nabízí ambiciózním vědcům a akademikům jedinečnou příležitost pro sdílení odborných znalostí a získání nových perspektiv prostřednictvím 2-3 měsíčního pobytu na jiné 4EU+ univerzitě.
  • 4EU+ akademikům přináší možnost navázat novou zahraniční spolupráci na vzdělávacích a vědeckých projektech.


  • Aktuální nabídku kurzů pro akademické pracovníky a dalších příležitostí v rámci 4EU+ můžete sledovat zde.


  • V případě zájmu o rozvoj spolupráce v rámci Aliance nabízí UK akademickým pracovníkům pomoc s podáním přihlášky a identifikace vhodných projektů, do kterých se zapojit.


  • Možnost výjezdu na partnerskou univerzitu.


  • Bližší informace poskytne 4EU+ Local Office na UK.Vytvoření Aliance 4EU+ bylo strategickým rozhodnutím vedení zapojených institucí a jedná se o iniciativu zahrnující celé univerzity. To, jakou konkrétní podobu aktivity a klíčové alianční projekty mají a budou mít, nicméně závisí hlavně na vás, akademických pracovnících. Jedním ze základních principů fungování Aliance je bottom-up přístup, tedy snaha neurčovat projektové aktivity shora, ale dát prostor nápadům a spolupráce, které přirozeně vznikají na všech úrovních univerzity.


Na základě analýzy již existujících vědeckých a vzdělávacích spoluprací byly na samém počátku fungování Aliance ustanoveny čtyři Flagshipy, multidisciplinární oblasti reflektující zásadní výzvy dnešního světa, do kterých se společné projekty soustředí:


  1. Zdraví ve městech a demografická změna

  2. Evropanství: multilingvismus, plurality a občanství

  3. Digitalizace, modelování, transformace

  4. Enviromentální tranzice


Aliance podporuje navazování kontaktů a spolupráce zejména v těchto široce pojatých oblastech. Univerzita Karlova podporuje nově vznikající primárně vědecké projekty formou tzv. minigrantů (seed funding). V prvních letech fungování Aliance se takto podařilo podpořit desítky aktivit různého zaměření ze široké škály oblastí.


Přes šedesát vzdělávacích aktivit bylo podpořeno v rámci dvou výzev spadajících do celoaliančního pilotního projektu European Universities, jehož základním stavebním kamenem je inovativní vzdělávání. Dalším krokem v budování 4EU+ vzdělávací nabídky je spuštění tzv. Flagship learning pathways, flexibilních výukových cest zabudovaných do vzdělávacích programů jednotlivých univerzit. V akademickém roce 2022/2023 otevření svých learning pathways pilotně testuje Flagship 2. Součástí nabídky jsou kromě společných aktivit připravených napříč 4EU+ univerzitami (tzv. "joint courses") i kurzy, které vyučující pravidelně otevírají 4EU+ studentům prostřednictvím virtuální mobility (tzv. "shared courses").


Aliance jako taková není grantovou agenturou a nefinancuje implementaci společných projektů, snaží se ale různými způsoby pomáhat zabezpečit udržitelnost aktivit, které vznikají. S cílem pomoci týmům zabezpečit navazující financování vznikl tzv. Grant Support Service (GSS) skládající se z odborníků ze všech členský institucí. Kontaktní osobou na UK je Mgr. Eva Matějcová.


Na každé univerzitě funguje 4EU+ local office, která se stará o koordinaci všech oblastí spolupráce a mohou se na ni obracet akademici, kteří by se rádi zapojili do aliančních aktivit, ale zatím nemají kontakty na ostatních partnerských univerzitách. V případě UK spadá local office pod Evropské centrum.


4EU+ local office na UK


Zapojení do Aliance 4EU+ akademikům přináší možnost navázat novou zahraniční spolupráci, spojit síly a kapacity a podílet se na inovativních vzdělávacích a vědeckých projektech. Je to příležitost internacionalizovat univerzitu, propojovat studijní programy a umožnit studentům převzít aktivní roli v rozhodování o svých studijních cestách.  


V neposlední řadě jde i o příležitost dále se rozvíjet a využít zkušenosti expertů v různých oblastech, které se Aliance snaží zprostředkovat (např. workshopy ABC- Learning Design metody, research-based education a další).

Poslední změna: 27. březen 2024 09:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Evropské centrum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám