Aktuální události a příležitosti ve 4EU+

Nejnovější informace o dění ve 4EU+ sledujte také na webových stránkách aliance a na sociálních sítích: Twitter, LinedInFacebook a Instagram.
Online kurzy pro zimní semestr jsou otevřeny pro zápis


Většina 4EU+ univerzit již zveřejnila nabídku vybraných online kurzů otevřených k zápisu všem 4EU+ studentům. Nabídky je k dispozici na 4EU+ Studentském portále.

#GrowingTogether: Výsledky výzev SEED4EU+ a 4EU+ Visiting Professorships jsou zveřejněny


Aliance 4EU+ zveřejnila výsledky dvou významných inicativ podporujících rozvoj společných výzkumných a vzdělávacích aktivit, které akademikům, vědcům a studentům 4EU+ univerzit umožní společně růst.Paris-Panthéon-Assas University se stala osmou členskou univerzitou 4EU+


Pařížská univerzita se zaměřením na sociální vědy a právo do Aliance 4EU+ přistoupila k 1. červenci 2023.
Ženevská univerzita nabízí 4EU+ studentům online kurzy v oblasti programování a chemické biologie


Introduction to Programming: Learn the basics of programming using SCALA language


Chemical Biology: Interdisciplinary research and design in chemical biology: this course is only open to students with knowledge in the fields of Chemistry, Biology, and/or Biophysics.


Kurzy jsou dostupné na 4EU+ studentském portále. Deadline pro přihlašování je 1. září 2023.

Letní škola 4EU+ Against Cancer


Letní škola pořádaná v rámci iniciativy 4EU+ Against Cancer se letos bude konat 2. - 5. června 2023 v Mariánských lázních.


Deadline pro podání přihlášky: 15. května 2023.


Článek o proběhlé letní škole si můžete přečíst zde.

Záznam informačního webináře k novým 4EU+ výzvám


26. dubna 2023 se uskutečnil informační webinář pro zájemce o podání přihlášky do jedné ze dvou nových 4EU+ výzev SEED4EU+ a 4EU+ Visiting Professorships. Záznam akce spolu s prezentací je zveřejněn na webu 4EU+. Doplňující pravidla finančního čerpání na Unvierzitě Karlově pro projekty SEED4EU+ najdete v kanále 4EU+ na UK na MS Teams.

#GrowingTogether: 4EU+ otevírá nové příležitosti pro akademickou komunitu


Ve snaze upevňovat a rozšiřovat spolupráci své akademické komunity otevírá Aliance 4EU+ dvě nové pilotní výzvy, které umožní akademikům, vědcům a studentům sedmi 4EU+ univerzit rozvíjet kolaborativní projekty a společně růst.


Deadline pro podání projektových žádostí do obou výzev je 1. června 2023.


Více informací: SEED4EU+

Více infromací: 4EU+ Visiting Professorships

4EU+ MOOCs


V rámci aliance 4EU+ vznikly dva otevřené online kurzy, které jsou široké veřejnosti nabízeny zdarma na platformě Coursera.


European Citizenship – Development, Scope, and Challenges

Data Literacy: What is it and Why Does it Matter?


Studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy mají do 30.9.2023 možnost absolvovat oba kurzy zakončené certifikátem zdarma. Více informací a detaily o přihlašování naleznete na Portálu elektronických zdrojů UK.
Univerzita Karlova podpoří další projekty rozvíjející spolupráci v rámci 4EU+


Univerzita Karlova vyhlásila výsledky pátého ročníku akademických mini-grantů na podporu spolupráce v rámci aliance 4EU+ a druhého ročníku mini-grantů studentských. V letošním roce bude podpořeno celkem 34 projektů a společných iniciativ reagujících na výzvy a problémy, kterým dnešní svět čelí.

4EU+ Shared Courses: Nabídka online kurzů pro letní semestr


Nabídka online kurzů pro 4EU+ studenty letní semestr 2023 se rozrůstá o kurzy Univerzity v Miláně a Univerzity v Ženevě!


Vyberte si z různorodé nabídky nově dostupné na beta verzi studentského portálu a vyzkoušejte v příštím semestru 4EU+ virtuální mobilitu.


Více informace o přihlašování

Katalog na studentském portálu

Umělá inteligence v rukou lékaře


14. listopadu 2022, 17:00


Zajímají vás technologie, inovace, algoritmy a medicína? Zaregistrujte se k diskusi o možnostech a výzvách ve využití umělé inteligence ve zdravotnictví pořádánou v rámci 4EU+ studentského mini-grantu Rethinking AI in healthcare.


UK Forum: Grantový projekt 4EU+ o umělé inteligenci v rukou lékaře

4EU+ Visioning Conference: The Transforming Role of European Universities


24. října 2022, 12:00, online


Závěrečná konference pilotního projektu European Universities shrne úspěchy a dopad tříletého projektu. Zástupci 4EU+ i dalších univerzitních aliancí se také zamyslí nad novými výzvami budoucností iniciativy.


Záznam konference je možné zhélednout na YouTube kanále 4EU+.
1st 4EU+ Tomorrow’s Research and Science Innovation in Student’s Start-ups


10.-11. listopadu 2022

Praha - Kampus Hybernská


Akce pořádaná v rámci studentského projektu, který sdružuje studenty z univerzit 4EU+ aliance a vytváří platformu pro sdílení informací a nápadů, jak rozvinout originální startupový nápad.


Článek shrnující výstupy akce

Erasmus Days with 4EU+


13. října 2022, 13:00, 4EU+ YouTube


Zástupci všech aliančních univerzit na této online akci pro studenty a doktorandy 4EU+ univerzit představili svou nabídku mobilit v rámci programu Erasmus+.


Záznam online konference je možné zhlédnout zde.

Aliance 4EU+ rozšířená o Univerzitu v Ženevě uspěla s navazujícím projektem 1CORE!


Projekt One Comprehensive Research European University (1CORE) byl vybrán pro financování ve výzvě Erasmus+ Evropské univerzity vypsané Evropskou komisí. Aktivity, které Aliance bude v rámci nového projektu rozvíjet, navazují na úspěšný pilotní projekt, v němž se podařilo nastartovat budování integrovaného univerzitního systému. Nyní se členové Aliance zavazují k dalšímu prohlubování spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a inovací. 4EU+ se navíc rozrůstá o nového člena- Univerzitu v Ženevě.


4EU+ uspořádala konferenci o vzdělávacích a výzkumných infrastrukturách


Zástupci 4EU+, dalších evropských univerzitních aliancí a Evropské komise na online konferenci konané 8. června 2022 sdíleli své zkušenosti se spoluprací a sdílením vzdělávacích a výzkumných infrastruktur a diskutovali o hlavních výzvách a příležitostech v této oblasti.


Článek o konferenci (web 4EU+)

Hlavní výstupy a otázky

Záznam plenárního jednání
Archiv


Poslední změna: 13. září 2023 10:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Evropské centrum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám