Aktuální události a příležitosti ve 4EU+

Nejnovější informace o dění ve 4EU+ sledujte také na webových stránkách aliance a na sociálních sítích: Twitter, LinedInFacebook a Instagram.
4EU+ Minigranty 2023


Deadline pro podání žádosti: 6 ledna 2023.


Univerzita Karlova podporuje týmy spolupracující v rámci aliance 4EU+ prostřednictvím tzv. minigrantů. Akademičtí pracovníci rozvíjející spolupráci s kolegy na partnerských institucích mohou na žádat o podporu v maximální výši 300 000 Kč určenou na rozvíjení výzkumných projektů a iniciativ v oblasti research-based education.


4EU+ Student Mini-grants 2023


Deadline pro podání návrhu: 6. ledna 2023.


Univerzita Karlova podpoří 10 projektů v rámci druhého ročníku výzvy pro 4EU+ studentské minigranty. Toto schéma umožní studentům a začínajícím výzkumníkům navázat kontakty s partnery na 4EU+ univerzitách a spolupracovat na projektech různého zaměření.4EU+ Day in Prague


Save the date: 30. listopadu 2022, 17:30


Zástupkyně UK ve 4EU+ Student Committee zvou všechny studenty a studentky 30. listopadu od 17:30 do Kampusu Hybernská. Účastníci budou mít možnost se blíže seznámit s možnostmi, které aliance studentům nabízí a dozvědět se o zkušenostech těch, kteří už se do 4EU+ aktivit zapojili a stali se součástí studentské komunity. Nenech si ujít tuto příležitost a přijď zjistit, jak se do 4EU+ můžeš zapojit i ty!
Sorbonne University: Nabídka online kurzů pro letní semestr


Deadline pro přihlášení: 30. listopadu / začátek prosince


Sorbonna je první univerzitou, která zveřejnila nabídku online kurzů pro 4EU+ studenty v jarním/letním semestru 2023. Vyberte si z různorodé nabídky nově dostupné na beta verzi studentského portálu a vyzkoušejte v příštím semestru 4EU+ virtuální mobilitu.

4EU+ MOOCs


V rámci aliance 4EU+ vznikly dva otevřené online kurzy, které jsou široké veřejnosti nabízeny zdarma na platformě Coursera.


European Citizenship – Development, Scope, and Challenges

Data Literacy: What is it and Why Does it Matter?


Studenti a zaměstnanci Univerzity Karlovy mají do 31.3.2023 možnost absolvovat oba kurzy zakončené certifikátem zdarma. Více informací na Portálu elektronických zdrojů UK.
Umělá inteligence v rukou lékaře


14. listopadu 2022, 17:00


Zajímají vás technologie, inovace, algoritmy a medicína? Zaregistrujte se k diskusi o možnostech a výzvách ve využití umělé inteligence ve zdravotnictví pořádánou v rámci 4EU+ studentského mini-grantu Rethinking AI in healthcare.


Registrační formulář
4EU+ online international course: Pathogenesis of Epilepsy


Deadline pro podání přihlášky: 13. prosince 2022


Kurz je otevřen studentům všech úrovní i vědních oborů se zájmem o výzkum epilepsie, výkumníkům z akademické sféry i soukromého sektoru, stejně jako klinickým lékařům.
4EU+ Visioning Conference: The Transforming Role of European Universities


24. října 2022, 12:00, online


Závěrečná konference pilotního projektu European Universities shrne úspěchy a dopad tříletého projektu. Zástupci 4EU+ i dalších univerzitních aliancí se také zamyslí nad novými výzvami budoucností iniciativy.


Záznam konference je možné zhélednout na YouTube kanále 4EU+.
1st 4EU+ Tomorrow’s Research and Science Innovation in Student’s Start-ups


10.-11. listopadu 2022

Praha - Kampus Hybernská


Akce pořádaná v rámci studentského projektu, který sdružuje studenty z univerzit 4EU+ aliance a vytváří platformu pro sdílení informací a nápadů, jak rozvinout originální startupový nápad.

4EU+ Plurality of Memories: Emerging Leaders Workshops for students from Ukraine


10. - 11. listopadu 2022, Praha

Deadline pro přihlášení: 3. listopadu 2022


4EU+ konsorcium "Plurality of Memories in Europe in a Global Perspective" vyzývá ukrajinské studenty a mladé vědce z 4EU+ univerzit k účasti na dvoudenním workshopu v Praze.

Výzva pro studenty: Reprezentujte 4EU+ na European Student Assembly ve Štrasburku


Deadline pro podání přihlášky: 4. prosinec 2022


Evropské studentské shromáždění je projekt organizovaný v rámci Evropského společenství univerzit (EUC), který shromažďuje studenty z evropských univerzitních aliancí, aby diskutovali o aktuálních problémech a navrhovali politická doporučení pro budoucnost Evropy. Druhý ročník se uskuteční od 31. května do 2. června 2023 v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku. Studenti UK se mohou přihlásit jako reprezentanti 4EU+.


O zkušenosti studentů, kteří se účastnili prvního ročníku ESA si můžete přečíst zde.


Net4Res: Networkingové akce pro komunitu výzkumníků 4EU+ Green Transitions


8. listopadu 2022, 14:00, online


Připojte se k pilotnímu setkání výzkumných pracovníků 4EU+ věnovanému networkingu a možnostem financování v rámci Horizon Europe v oblasti udržitelného rozvoje a Green deal.


Registrační formulář
Erasmus Days with 4EU+


13. října 2022, 13:00, 4EU+ YouTube


Zástupci všech aliančních univerzit na této online akci pro studenty a doktorandy 4EU+ univerzit představili svou nabídku mobilit v rámci programu Erasmus+.


Záznam online konference je možné zhlédnout zde.

TRENDS AND CHALLENGES: Access to medicines in Low and Middle-Income Countries


Dvě online přednášky pro odborníky ve veřejném i soukromém prostoru proběhnou 7. a 14. října 2022.

Student workshop on Applied Mathematics (SWAM)


17. - 19. listopadu 2022, Praha

Deadline pro přihlášení: 17. října 2022


Cílem workshopu je propojit postgraduální studenty zabývající se aplikovanou matematiku v přírodních vědách, inženýrství a matematice.

Aliance 4EU+ rozšířená o Univerzitu v Ženevě uspěla s navazujícím projektem 1CORE!


Projekt One Comprehensive Research European University (1CORE) byl vybrán pro financování ve výzvě Erasmus+ Evropské univerzity vypsané Evropskou komisí. Aktivity, které Aliance bude v rámci nového projektu rozvíjet, navazují na úspěšný pilotní projekt, v němž se podařilo nastartovat budování integrovaného univerzitního systému. Nyní se členové Aliance zavazují k dalšímu prohlubování spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a inovací. 4EU+ se navíc rozrůstá o nového člena- Univerzitu v Ženevě.

4EU+ uspořádala konferenci o vzdělávacích a výzkumných infrastrukturách


Zástupci 4EU+, dalších evropských univerzitních aliancí a Evropské komise na online konferenci konané 8. června 2022 sdíleli své zkušenosti se spoluprací a sdílením vzdělávacích a výzkumných infrastruktur a diskutovali o hlavních výzvách a příležitostech v této oblasti.


Článek o konferenci (web 4EU+)

Hlavní výstupy a otázky

Záznam plenárního jednání
4EU+ Student Mini-grants 2022


Univerzita Karlova podpoří 10 projektů v rámci pilotní výzvy pro 4EU+ studentské minigranty. Toto schéma umožní studentům a začínajícím výzkumníkům navázat kontakty s partnery na 4EU+ univerzitách a spolupracovat na projektech různého zaměření.


Deadline pro podání návrhu: 1. června 2022.
Poslední změna: 16. listopad 2022 21:17 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Evropské centrum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám