Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR


 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR realizuje program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s názvem TREND (na roky 2020-2027)

 • Cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, zvýšení počtu podniků provádějících vlastní výzkumné a vývojové aktivity a posílení orientace výzkumných organizací na mezinárodně konkurenceschopný aplikovaný výzkum s přínosy pro průmysl a společnost

 • Cíle bude dosaženo skrze podporu výzkumných projektů zaměřených na zvýšení využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů

 • Podporovány budou projekty, jejichž cílem je dosažení konkrétního aplikovaného výsledku výzkumu a vývoje s doloženým způsobem následného uplatnění v praxi.

  Projekty budou zaměřené na následující technologické znalostní domény:

  • Výrobní technologie (Pokročilé výrobní technologie, Pokročilé materiály, Nanotechnologie, Průmyslové biotechnologie)

  • Digitální technologie (Mikro a nanoelektronika, Fotonika, Umělá inteligence)

  • Kybernetické technologie (Zabezpečení a konektivita)

AKUTÁLNÍ VÝZVY - program TREND (viz TA ČR) • Dalším programem MPO je program na podporu inovací The Country for the Future, který se zaměřuje na oblasti národního start-up a spin-off prostředí, digitalizaci a chytré investice a bude mimo jiné podporovat usnadnění robotizace, automatizace a prosazování inovací ve firmách s důrazem na malé a střední podniky

AKTUÁLNÍ 5. VEŘEJNÁ VÝZVA - program The Country for the Future


Poslední změna: 1. srpen 2023 14:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám