Ministerstvo dopravy ČR


  • Aktuální program Ministerstva dopravy ČR na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy se jmenuje DOPRAVA 2030 a jeho trvání je stanoveno na roky 2023-2023

  • Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách vedoucích k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy

  • Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti

  • Hlavním cílem Programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akcelerovat technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže růstu konkurenceschopnosti ČR; specifickými cíli jsou:

    • Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava

    • Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava

    • Nízkoemisní a ekologická doprava


Kompletní znění porgramu


AKTUÁLNÍ VÝZVY - viz TA ČR


Poslední změna: 1. srpen 2023 14:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám