Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Stipendium je určeno studentům-krajanům zařazeným do „Programu podpory studia studentů-krajanů trvale žijících v zahraničí“, který je vyhlášen Nadací Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.Pro účast v programu je nutné podat přihlášku k prezenčnímu studiu na Univerzitě Karlově v českém jazyce. Kopie přihlášky se zasílá s žádostí o zařazení do programu na adresu Nadace, která následně vybere úspěšné uchazeče. Více informací o výběrovém řízení a poskytovaných benefitech naleznete na stránkách Nadace.


Účastníci programu mají nárok na stipendium poskytované Univerzitou Karlovou. Stipendium je vypláceno měsíčně a detailní podmínky naleznete v opatření rektora 21/2020.


Na stránkách Nadace jsou k dispozici také další možnosti obdržení podpory, např. na vědeckou, literární či uměleckou činnost.


Kontakt na UK

Bc. Iva Satrapová

Odbor zahraničních vztahů

Rektorát Univerzity KarlovyPoslední změna: 12. říjen 2022 13:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám