Stipendijní řád

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona o vysokých školách je vnitřním předpisem veřejné vysoké školy stipendijní řád. V souladu se zákonným ustanovením byl Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze schválen dne 22. ledna 1999 Stipendijní řád Univerzity Karlovy v Praze, který nabyl platnosti dnem 26. dubna 1999, kdy byl registrován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Stipendijní řád Univerzity Karlovy upravuje poskytování stipendií studentům Univerzity Karlovy, jakož i řízení v prvním stupni a přezkumné řízení ve věci přiznání stipendia. Stipendijní řád Univerzity Karlovy obsahuje úpravu stipendia za vynikající studijní výsledky, účelové stipendium, stipendium na výzkum, doktorandské stipendium, stipendium na podporu studia cizinců, stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium.

Aktuální znění Stipendijního řádu


Stipendijní řád Univerzity Karlovy

Platnost: 25. 7. 2017

Účinnost: 1. 10. 2017

Poslední změna: 9. duben 2018 13:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám