1. lékařská fakulta

  Platné vnitřní předpisy 1. lékařské fakulty

  Vnitřní předpis

  Schváleno

  AS fakulty

  Schváleno

  AS UK

  Datum

  účinnosti

  soubor všech vnitřních předpisů (word)  2. 6. 2017

  23. 6. 2017

  Statut

  12. 5. 2008

  28. 11. 2008

  29. 11. 2009

  - 1. změna

  8. 2. 2016

  8. 4. 2016

  9. 4. 2016

  Volební a jednací řád AS

  12. 3. 2007

  25. 5. 2007

  26. 5. 2007

  - 1. změna

  15. 3. 2010

  28. 5. 2010

  28. 5. 2010

  - 2. změna

  14. 2. 2011

  25. 3. 2011

  25. 3. 2011

  Jednací řád Vědecké rady

  12. 5. 2008

  28. 11. 2008

  29. 11. 2008

  Disciplinární řád pro studenty

  12. 5. 2008

  28. 11. 2008

  29. 11. 2008

  Pravidla pro organizaci studia

  16. 10. 2006

  1. 12. 2006

  6. 12. 2006

  - 1. změna

  16. 4. 2007

  25. 5. 2007

  1. 6. 2007

  - 2. změna

  8. 10. 2007

  30. 11. 2007

  1. 10. 2008

  - 3. změna

  8. 6. 2009

  9. 10. 2009

  9. 10. 2009

  - 4. změna

  15. 3. 2010

  28. 5. 2010

  1. 10. 2010

  - 5. změna

  11. 6. 2012

  19. 10. 2012

  1. 11. 2012

  - 6. změna

  29. 4. 2013

  11. 10. 2013

  11. 10. 2013 / 1. 10. 2014

  - 7. změna

  9. 5. 2016

  3. 6. 2016

  8. 6. 2016 / 1. 10. 2016

  Pravidla pro přiznávání stipendií

  15. 1. 2007

  26. 1. 2007

  26. 1. 2007

  - 1. změna

  12. 4. 2010

  28. 5. 2010

  1. 10. 2010

  Pravidla přijímacího řízení

  8. 2. 2016

  8. 4. 2016

  9. 4. 2016

  Řád přijímacího řízení5

  12. 5. 2008

  28. 11. 2008

  29. 11. 2008

  Řád pro hodnocení výuky studenty

  12. 5. 2008

  28. 11. 2008

  29. 11. 2008

  Studijní a zkušební řád2

  28. 6. 1999

  24. 9. 1999

  25. 9. 1999

  - 1. změna

  2. 4. 2001

  8. 6. 2001

  1. 10. 2001

  - 2. změna

  23. 4. 2001

  8. 6. 2001

  1. 10. 2001

  - 3. změna

  18. 2. 2002

  17. 5. 2002

  1. 10. 2002

  - 4. změna

  30. 9. 2002

  31. 1. 2003

  17. 2. 2003

  - 5. změna

  7. 10. 2003

  31. 10. 2003

  31. 10. 2003

  - 6. změna

  17. 5. 2004

  4. 6. 2004

  4. 6. 2004

  Stipendijní řád4

  28. 6. 1999

  24. 9. 1999

  25. 9. 1999

  - 1. změna

  2. 4. 2001

  8. 6. 2001

  1. 10. 2001

  - 2. změna

  6. 6. 2003

  31. 10. 2003

  31. 10. 2003

  - 3. změna

  11. 4. 2005

  3. 6. 2005

  3. 6. 2005

  Řád doktorského studia2

  28. 9. 1999

  24. 9. 1999

  25. 9. 1999

  - 1. změna

  15. 3. 2004

  16. 4. 2004

  16. 4. 2004

  - 2. změna

  17. 1. 2005

  1. 4. 2005

  1. 4. 2005

  - 3. změna

  11. 4. 2005

  3. 6. 2005

  3. 6. 2005

  ______________________________

  Poznámky:

  1. Tento předpis se uplatňuje na studenty, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě počínaje 12. 7. 2006.

  2. Tento předpis upravuje práva a povinnosti pouze těch studentů, kteří byli zapsáni ke studiu nejpozději od akademického roku 2005/2006, nestanoví-li Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze jinak.

  3. Některá ustanovení nabývají účinnosti od jiného data.

  4. Podle tohoto předpisu se od 1. 10. 2006 nepostupuje.

  5. Podle tohoto předpisu se od 9. 4. 2016 nepostupuje.

  V případě potřeby kontaktujte prosím .


  Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
  Máte dotaz ?
  Kontakty

  Univerzita Karlova

  Ovocný trh 560/5

  Praha 1, 116 36

  Česká republika


  Identifikátor datové schránky: piyj9b4

  IČO: 00216208 

  DIČ: CZ00216208
  Jak k nám