Akreditace a vnitřní schvalování studijních programů


Akreditace studijního programu znamená oprávnění instituce, například vysoké školy, přijímat studenty, vyučovat a vydávat veřejně uznané diplomy v určitém oboru. Smyslem je zajištění přijatelné kvality výuky, kvalifikace učitelů atd.


V oblastech vzdělávání, pro něž Univerzita Karlova (dále jen „univerzita“) získala od Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství institucionální akreditaci, uděluje za podmínek stanovených zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) jakož i vnitřními předpisy univerzity oprávnění k uskutečňování studijního programu Rada pro vnitřní hodnocení univerzity. Pokud studijní program výše uvedené podmínky nesplňuje, univerzita musí požádat o jeho akreditaci Národní akreditační úřad.


Národní akreditační úřad pro vysoké školství je nezávislým úřadem zřízeným ke dni 1. září 2016 zákonem o vysokých školách, který zejména rozhoduje o akreditacích studijních programů, institucionálních akreditacích pro oblasti vzdělávání a akreditacích habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, dále vykonává kontrolu dodržování právních předpisů při uskutečňování akreditovaných činností a provádí vnější hodnocení vzdělávací činnosti, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností vysokých škol včetně zveřejňování výsledků.


Rada pro vnitřní hodnocení plní do značné míry analogické povinnosti v rámci systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností univerzity. Hodnocení je prováděno podle vnitřních předpisů univerzity, ve smyslu Standardů a směrnic pro zajištění kvality v evropském prostoru terciárního vzdělávání.


Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací koordinuje zajišťování kvality všech studijních programů na UK.Poslední změna: 8. březen 2018 10:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám