Akreditace studijních programů a oborů

Akreditace studijního programu znamená oprávnění instituce, například vysoké školy, přijímat studenty, vyučovat a vydávat veřejně uznané diplomy v určitém oboru. Smyslem je zajištění přijatelné kvality výuky, kvalifikace učitelů atd. Akreditaci vysokoškolských studijních programů vydává v ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě závazného stanoviska Akreditační komise.


Akreditační komise pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání a všestranně posuzuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost vysokých škol. K tomuto cíli zejména hodnotí činnost vysokých škol a kvalitu akreditovaných činností a zveřejňuje výsledky hodnocení, posuzuje další záležitosti týkající se vysokého školství, které jí předloží ministr, a vydává k nim stanovisko. Akreditační komise ČR je členem Evropské sítě pro zajištění kvality (ENQA). Hodnocení je tak prováděno podle Standardů a směrnic pro zajištění kvality v evropském prostoru terciárního vzdělávání.


V rámci studijního odboru RUK je vyčleněno speciální akreditační oddělení, které koordinuje proces zajišťování kvality všech studijních programů a oborů na UK.


Metodický pokyn k přípravě žádostí o akreditaciPoslední změna: 12. listopad 2014 16:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám